"Βόμβα" Μαρινόπουλου στην Ελληνική οικονομία-12.500 άνθρωποι στον δρόμο

Μηδενικό κούρεμα οφειλών, αλλά εξόφληση των υποχρεώσεών της ύψους 1,324 δισ. ευρώ σε βάθος 15ετίας προβλέπει το σχέδιο εξυγίανσης που κατέθεσε χθες η Μαρινόπουλος προς το δικαστήριο για να ανοίξει η διαδικασία εξυγίανσης και να υπαχθεί στο άρθρο 99. 

Όπως αναφέρεται στην αίτηση προληπτικών μέτρων που κατέθεσε η εταιρεία "η εισαγωγή της στη Διαδικασία Εξυγίανσης θα δώσει τη δυνατότητα στην εταιρεία να διαπραγματευτεί με τους πιστωτές που έχουν αξιώσεις κατά της εταιρείας και να ρυθμίσει έτσι τις οφειλές της, ώστε να μπορεί να αντεπεξέλθει έναντι των οικονομικών της υποχρεώσεων και να αποδεχθεί βιώσιμη." Ενώ σε άλλο σημείο των 106 σελίδων έγγραφο σημειώνεται πως "η μοναδική λύση για να συνεχίσει η εταιρεία να είναι όχι μόνο βιώσιμη αλλά και να μπορέσει να αντεπεξέλθει εξ’ ολοκλήρου στις υποχρεώσεις της είναι να εισαχθεί στις ευεργετικές διατάξεις του νέου Πτωχευτικού Νόμου για το άνοιγμα της Διαδικασίας Εξυγίανσης". 
Σημειώνεται πως την 1η Ιουλίου θα συζητηθεί η προσωρινή διαταγή που αιτήθηκε η εταιρεία Μαρινόπουλος στο πλαίσιο της διαδικασίας εξυγίανσης (άρθρο 99) του πτωχευτικού κώδικα.
Ειδικότερα όπως αναφέρεται στο σχέδιο που κατατέθηκε στο δικαστήριο το σχέδιο εξυγίανσης της Μαρινόπουλος προβλέπει της εξής:
- Αποπληρωμή των εργαζομένων σε 1 έτος
- Αποπληρωμή των Ασφαλιστικών Οργανισμών (ΙΚΑ) σε 180 μηνιαίες δόσεις
- Αποπληρωμή των Ασφαλιστικών Οργανισμών (Λοιπά Ταμεία) σε 180 μηνιαίες δόσεις
- Ελληνικό Δημόσιο σε 180 μηνιαίες δόσεις
- Προμηθευτές / λοιποί πιστωτές, σε 15 έτη
- Αντίστοιχα οι οφειλές προς τις τράπεζες, με βάση το σχέδιο είναι να αποπληρωθούν σε βάθος 15ετίας με τριμηνιαίες χρεολυτικές δόσεις, επιτόκιο Eur 3M + 3%.
- Μηδενικό κούρεμα οφειλών

Στα 1,3 δισ. ευρώ οι υποχρεώσεις της
Όπως προκύπτει από το ισοζύγιο της εταιρείας (Δεκέμβριος του 2015) οι υποχρεώσεις της προς όλους του πιστωτές της και προς το ελληνικό δημόσιο ανέρχονται στα 1,324 δισ. ευρώ.
Ειδικότερα οι υποχρεώσεις της  προς το Δημόσιο ανέρχονται αθροιστικά σε 100,839 εκατ. ευρώ (σε ΔΟΥ είναι 49,073 εκατ. ευρώ και 51,765 εκατ. ευρώ προς τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς). Προς τους εργαζόμενους οφείλει ποσό 4,289 εκατ. ευρώ και προς τους Ενέγγυους πιστωτές (εμπράγματων εξασφαλίσεων) ήτοι δάνεια με εμπράγματες εξασφαλίσεις οι οφειλές ανέρχονται σε 126,679 εκατ. ευρώ. Την ίδια στιγμή προς ανέγγυους πιστωτές οφείλει αθροιστικά 1,092 δισ. ευρώ.
Συγκεκριμένα τα δάνεια χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις ανέρχονται σε 211,072 εκατ. ευρώ, σε Leasing 159,018 εκατ. ευρώ και σε προμηθευτές & λοιπούς πιστωτές (χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις) 722,783 εκατ. ευρώ. 

Την ίδια στιγμή, όπως αναφέρεται στο έγγραφο, η εταιρεία έχει απαιτήσεις ύψους 498,39 εκατ. ευρώ, το μεγαλύτερο ποσό των οποίων είναι από πελάτες, μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων αλλά και από το ελληνικό δημόσιο και από λογαριασμούς διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων.

Η πρόβλεψη για την πορεία των οικονομικών της μεγεθών
Με βάση πάντα την πρόταση που έχει κατατεθεί για εξυγίανση της εταιρείας, προβλέπεται πως οι πωλήσεις από 1,227 δισ. ευρώ την πρώτη περίοδο που θα τρέξει το σχέδιο θα ανέλθουν στα 1,766 δισ. ευρώ την 15η περίοδο, τα EBITDA από -13,009 εκατ. ευρώ την πρώτη περίοδο θα αγγίξουν τα 184,369 εκατ. ευρώ την 15η περίοδο, και τα αποτελέσματα προ φόρων από ζημιές 60,487 εκατ. ευρώ την πρώτη περίοδο θα ανέλθουν σε κέρδη 152,736 εκατ. ευρώ την 15η περίοδο.

Ποια περιουσιακά στοιχεία βαίνουν προς εκποίηση
Η αξία των παγίων και κινητών περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης ανέρχεται σε 50,405 εκατ. ευρώ ενώ το σχέδιο προβλέπει την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων αξίας 8,318 εκατ. ευρώ, στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι συμμετοχές της στο σούπερ μάρκετ Ξυνός, σούπερ μάρκετ Πειραϊκό, OK Anytime Market, Μαρινόπουλος εταιρεία Καφέ, Κρόνος Καρακίτσος, κ.α.
Τι θα συμβεί σε περίπτωση βίαιης εκποίησης των περιουσιακών στοιχείων της
Όπως αναφέρεται στο έγγραφο που κατατέθηκε στο δικαστήριο, σε περίπτωση που δεν επικυρωθεί η διαδικασία εξυγίανσης και η εταιρεία Μαρινόπουλος οδηγηθεί αναγκαστικά στη διαδικασία βίαιης εκποίησης των περιουσιακών της στοιχείων, το συνολικό ποσό που θα διαθέτει η εταιρεία προκειμένου να ικανοποιήσει τους πιστωτές της θα ανέρχεται σε 279,145 εκατ. ευρώ ήτοι ποσοστό 21,07% επί των συνολικών απαιτήσεων των πιστωτών της.

Οπως επισημαίνει το capital.gr, στην 106 σελίδων πρόταση αναφέρεται πως μέσω ενός συνεχώς αναπτυσσόμενου δικτύου περισσότερων από 823 καταστημάτων (31/3/2016) η Μαρινόπουλος διατηρεί παρουσία σε Ελλάδα, Κύπρο και Νοτιοανατολική Ευρώπη. Στο δυναμικό της εντάσσονται πάνω από 12.500 εργαζόμενοι ενώ διατηρεί και πολυετείς συνεργασίες με περισσότερους από 2.000 Έλληνες προμηθευτές και παραγωγούς σε κάθε σημείο της Ελλάδας. Σημειώνεται πως κατείχε το 2014 το 17,1% στην αγορά λιανικής πώλησης τροφίμων.
Πάντως από το 2012 και έπειτα η εταιρεία παρουσίασε αρνητικά λειτουργικά αποτελέσματα τα οποία σταδιακά αυξανόντουσαν, οδηγώντας την το 2015 σε αρνητικό EBIT. Παράλληλα το λειτουργικό EBITDA της εταιρείας ακολούθησε παρεμφερή πορεία. Την ίδια στιγμή τα χρηματοοικονομικά έξοδα της εταιρείας αυξάνονται κάθε χρόνο, σε συνεργασία και με τα διάφορα έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα της εταιρείας, τα οποία δεν ενισχύουν τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας, αλλά αντίθετα τα καταβαραθρώνουν με ενδεικτικά έτος το 2015, έχουν ως αποτέλεσμα, τα καθαρά αποτελέσματα της εταιρείας ήδη από το 2011 να παρουσιάζουν αρνητικό πρόσημο, με αποκορύφωμα το 2015.

Την πτώχευση της Μαρινόπουλος ζητούν προμηθευτές της
Την ώρα που η πλευρά Μαρινόπουλος επιχειρεί, μέσω του σχεδίου εξυγίανσης που κατέθεσε να κερδίσει χρόνο, η δικηγορική εταιρεία "Κωνσταντίνου & Βρέττας" η οποία εκπροσωπεί δεκάδες πελάτες της αλυσίδας με απαιτήσεις προς αυτούς που υπερβαίνουν τα 30 εκατ. ευρώ ανακοινώνει ότι θα επαναφέρει το αίτημα πτώχευσης της αλυσίδας.
Σε ανακοίνωση που της η δικηγορική εταιρεία "Κωνσταντίνου & Βρέττας" σημειώνει πως: "σε εκτέλεση εντολής των πελατών μας, ενεργοποιούμε την ματαιωθείσα αίτηση πτώχευσης που είχαμε καταθέσει παλαιότερα και είχαμε ματαιώσει ώστε να δώσουμε ευκαιρία στην εταιρεία αυτή να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς τους πελάτες μας, πράγμα όμως που ποτέ δεν συνέβη.” Στην αίτηση αυτή, η δικηγορική εταιρεία εκπροσωπώντας προμηθευτές της Μαρινόπουλος ζητούσε να τεθεί σε πτώχευση η εταιρεία με χρόνο παύσης πληρωμών το έτος 13-8-2011, δηλαδή το πρώτο έτος που εμφάνισε τεράστιες ζημιές η εταιρεία και συνάμα το τελευταίο που δημοσίευσε ισολογισμούς.
Με την αίτησή της, της οποίας την συζήτηση "επισπεύδουμε άμεσα” όπως αναφέρεται στη χθεσινοβραδινή ανακοίνωση "ζητούμε την κήρυξη ως χρόνου παύσης πληρωμών ως μέσα στο 2011, (δηλαδή από τότε που θεωρούμε ότι η εταιρεία ήταν σε κατάσταση παύσης πληρωμών), ανατρέπονται αυτοδίκαια όλες οι καταδολιευτικές μεταβιβάσεις της τότε τεράστιας ακίνητης περιουσίας της, κυρίως σε ένα fund στο Κατάρ που φαίνεται να ελέγχεται από τον ίδιο τον μεγαλομέτοχο της "Μαρινόπουλος ΑΕ".

Σε άλλο σημείο της ανακοίνωση σημειώνεται πως "ο πρόσφατος έλεγχος τίτλων που διενεργήσαμε στα υποθηκοφυλακεία απέδειξε, ότι από την ακίνητη περιουσία ύψους τουλάχιστον 750 εκατ. ευρώ (αντικειμενική αξία) που είχε η εταιρεία το έτος 2010, σήμερα δεν υπάρχει παρά πολύ μικρό μέρος αυτής, ένα τμήμα έχει μεταβιβαστεί σε Τράπεζες έναντι χρεών, το δε μείζον στο ανωτέρω fund στο Κατάρ, η δε Μαρινόπουλος υπέγραψε αμέσως μετά τις μεταβιβάσεις μισθωτήρια συμβόλαια με τεράστια ενοίκια στους καινούργιους "ιδιοκτήτες". Αποτέλεσμα αυτής της μεθόδευσης, ήταν αφ' ενός να επιβαρυνθεί με μεγάλα λειτουργικά έξοδα, αφ' ετέρου να χάσουν οι πιστωτές την δυνατότητα ικανοποίησης των απαιτήσεών τους.”

Καταλήγοντας στην ανακοίνωση η δικηγορική εταιρεία "Κωνσταντίνου & Βρέττας" αναφέρει πως: "Εκπροσωπώντας δεκάδες αγρότες, προμηθευτές, τράπεζα, ήτοι πιστωτές της "Μαρινόπουλος ΑΕ" με απαιτήσεις που υπερβαίνουν τα 30.000.000 ευρώ, δηλώνουμε ότι επιθυμούμε α) την ανατροπή των καταδολιευτικών μεταβιβάσεων ακινήτων μέσω της πτωχευτικής διαδικασίας, β) την έναρξη της διαδικασίας πτώχευσης της εταιρείας και γ) ότι είμαστε αντίθετοι την υπαγωγή της εταιρείας στο άρθρο 99, καθότι αυτό θα επιτρέψει στους υπευθύνους της εταιρείας να συνεχίσουν να την διοικούν, πράγμα που μας βρίσκει σφόδρα αντίθετους”.
Όνομα

Αθλητικα Αστεία Αυτοκινητο Γυναικα Διατροφή Διεθνή Έγκλημα Ελλαδα Εξοδος Επιχειρησεις Ζώδια θείος Θεσσαλονίκη Καιρός Κινηματογράφος κοινωνια Κόσμος μαγειρική Μακεδονία Μουσική Ο Γάιδαρος Οικονομία Περιεργα πολιτική Σαν σήμερα Σχεσεις Τεχνες-Πολιτισμος Τεχνολογία Τουρισμος Υγεία Φύση φωτο (blog) Φωτογραφια Χαλκιδικη Χρηστικα Aστυνομικα νεα Internet jewels Lifestyle Media Quiz slideshow video
false
ltr
item
OΛΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ !!!: "Βόμβα" Μαρινόπουλου στην Ελληνική οικονομία-12.500 άνθρωποι στον δρόμο
"Βόμβα" Μαρινόπουλου στην Ελληνική οικονομία-12.500 άνθρωποι στον δρόμο
https://4.bp.blogspot.com/-jLlrOJLESbk/V3NsXhIMr5I/AAAAAAAAg74/iElg8dS9rNkgPSApo0LXBBwQMSW5zr2fwCLcB/s640/ihhijjpoi.PNG
https://4.bp.blogspot.com/-jLlrOJLESbk/V3NsXhIMr5I/AAAAAAAAg74/iElg8dS9rNkgPSApo0LXBBwQMSW5zr2fwCLcB/s72-c/ihhijjpoi.PNG
OΛΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ !!!
http://www.olathessaloniki.com/2016/06/12500.html
http://www.olathessaloniki.com/
http://www.olathessaloniki.com/
http://www.olathessaloniki.com/2016/06/12500.html
true
65558835043622369
UTF-8
Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy