Σε δυο διεθνείς τουριστικές εκθέσεις θα συμμετέχει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Σε δυο διεθνείς τουριστικές εκθέσεις θα συμμετέχει μέσα στο μήνα Μάρτιο 2016 η
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του προγράμματος της τουριστικής προβολής της.
Στόχος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τη συμμετοχή της στις διεθνείς εκθέσεις είναι η περιοχή να καταστεί ως ένας από τους πιο ανταγωνιστικούς τουριστικούς προορισμούς, συνδυάζοντας μορφές εναλλακτικού και θεματικού τουρισμού.
Συγκεκριμένα κατά το μήνα Μάρτιο 2016 η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα συμμετέχει στις εξής διεθνείς τουριστικές εκθέσεις:
-9 – 13 Μαρτίου 2016: ΙΤΒ – Βερολίνο.
-23 – 26 Μαρτίου 2016: ΜΙΤΤ – Μόσχα.

Χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτών των εκθέσεων είναι η αυξημένη επισκεψιμότητα σημαντικών παραγόντων, που συνδέονται με τον τουρισμό, αλλά και πλήθους κόσμου που ενδιαφέρεται για τον ποιοτικό τουρισμό.

Με τη συμμετοχή της στις διεθνείς εκθέσεις η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας επιχειρεί να αναδείξει τις διαφορετικές πτυχές του τουριστικού προϊόντος που μπορεί να παρέχει στον επισκέπτη, τόσο ως σύνολο, όσο και εξειδικευμένα ανά Περιφερειακή Ενότητα. Στόχος, μεταξύ άλλων, είναι η προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων έναντι άλλων τουριστικών προορισμών, ώστε να αυξηθεί η αναγνωρισιμότητα, αλλά και να καθιερωθεί η Κεντρική Μακεδονία σε επίκεντρο πολλών μορφών εναλλακτικού τουρισμού.

Επίσης, γίνεται αξιοποίηση όλων των σύγχρονων εργαλείων τουριστικής προβολής και μάρκετινγκ, ενώ η συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας συνοδεύεται από ένα ολοκληρωμένο portfolio – παρουσίαση, που ήδη έχει αποδειχθεί ιδιαιτέρως επιτυχημένο από τις διεθνείς τουριστικές εκθέσεις που συμμετείχε η ΠΚΜ και το 2015. Προσδοκία όλων είναι γι’ ακόμη μια χρονιά η αύξηση του τουριστικού ρεύματος και η καθιέρωση δωδεκάμηνου τουρισμού στην Κεντρική Μακεδονία.

Νεότερη Παλαιότερη