Ποιες παραλίες της Χαλκιδικής, βγαίνουν "στο σφυρί" για εκμίσθωση

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την  εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού και παραλίας σε περιοχές του δήμου Σιθωνίας
Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, για την άσκηση της δραστηριότητας θαλασσίων σπορ, ενοικίαση βαρκών και ομπρέλες ξαπλώστρες σε περιοχές του Δήμου Σιθωνίας:
Α) Περιγραφή χώρων παραχώρησης, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους, για την άσκηση της δραστηριότητας θαλασσίων σπόρ-ενοικίαση βαρκών και ομπρέλες-ξαπλώστρες, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος

με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 1η Ιουνίου 2016 ημέρα Τετάρτη ώρα 09:30 π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Σιθωνίας (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), στην Νικήτη.

Όσον αφορά την περίπτωση (θαλάσσια σπόρ-ενοικίαση βαρκών) κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των εικοσιπέντε (25,00 €), ανά τετραγωνικό μέτρο.  Ενώ για την περίπτωση  ομπρέλες ξαπλώστρες κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των δώδεκα  (12,00 €), ανά τετραγωνικό μέτρο.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της  δημοπρασίας  παρέχονται με την καταβολή του ποσού των 5€ για την αναπαραγωγή τους, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σιθωνίας, Δευτέρα έως Πέμπτη και ώρες 9:30-14:00, Δ/νση: Δημαρχείο, Τ.Κ. 63088 Νικήτη Χαλκιδικής, αρμόδιος υπάλληλος Στρειδά Αναστασία, τηλέφωνο 2375350107, 2375350100, φαξ 2375020220.


Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση αιγιαλών του Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον έως και τις 27-05-2016 , προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 30-05-2016 ημέρα Δευτέρα , με ώρα λήξης προσέλευσης των ενδιαφερομένων 10.00 π.μ. ,και ώρα λήξης δημοπρασίας 15.00 μ.μ. στο Δημαρχιακό κατάστημα στην Ιερισσό.
Διαβάστε την περίληψη της διακήρυξης, καθώς και τους αναλυτικούς όρους αυτής στους συνδέσμους που ακολουθούν.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για εκμίσθωση τμημάτων για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού προς τρίτους
Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
Διακηρύσσει  ότι:Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση τμημάτων για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης .
Περιγραφή χώρων παραχώρησης, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος και τιμή εκκίνησης δημοπρασίας.

Οι χώροι παραχώρησης, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε  τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2971/01, την αριθ. ΚΥΑ ΔΔΠ0005159/586ΒΈΞ2015/07.04.2015 (ΦΕΚ 578/09.04.2015 τεύχος και το Ν. 4384/2016, άρθρο 56 (ΦΕΚ 78/26-4-2016  τ. Β’),ορίζονται ως εξής:

Οι ακόλουθες θέσεις θα δημοπρατηθούν εφόσον εξασφαλιστούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις που καθορίζονται με την ανωτέρω ΚΥΑ.

Α)    Δ. Κ. Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ
1. Τμήμα αιγιαλού 250 τ.μ. προς την πλευρά των Κ.Α.Ο.Α. και συγκεκριμένα από το σημείο που αρχίζει η κατάπτωση σε μήκος 25 μ. και πλάτος 10 μ. για ομπρέλες – ξαπλώστρες, με τιμή εκκίνησης 3.250,00€.

2. Tμήμα αιγιαλού 60 τμ στην παραλία ΒΟΘΩΝΑ για ομπρέλες – ξαπλώστρες, με τιμή εκκίνησης 780,00€.

3.Τμήμα αιγιαλού 60 τ.μ. έμπροσθεν SANI RESORT για θαλάσσια μέσα αναψυχής-μηχανοκίνητα, με τιμή εκκίνησης 780,00€.

4. Έμπροσθεν SANI HOTEL 60 τμ για θαλάσσια σπορ-μηχανοκίνητα, με τιμή εκκίνησης 780,00€.

5. Έμπροσθεν SIMANDRO BEACH HOTEL 60 τμ για θαλάσσια σπορ-μηχανοκίνητα, με τιμή εκκίνησης 780,00€.

6. Έμπροσθεν SANI BEACH CLUB 60 τμ για θαλάσσια σπορ-μηχανοκίνητα, με τιμή εκκίνησης 780,00€.

Β)    Τ.Κ.  ΑΦΥΤΟΥ
1. Τμήμα αιγιαλού 100 τμ στα όρια ΑΦΥΤΟΥ – ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, το οποίο θα αρχίζει 50 μ. αριστερά από την προβλήτα και θα αναπτύσσεται προς τον οικισμό Αφύτου για ομπρέλες – ξαπλώστρες, με τιμή εκκίνησης 1.400,00€.

Γ)  Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
1.τμήμα αιγιαλού 60 τ.μ. περιοχή ΜΥΡΣΙΝΑ για θαλάσσια μέσα αναψυχής- μηχανοκίνητα αριστερά από σκάλα, με τιμή εκκίνησης  780,00€.

2.Έμπροσθεν ATHOS PALACE 60 τμ για θαλάσσια σπορ-μηχανοκίνητα με τιμή εκκίνησης 780,00€.

3. Έμπροσθεν ΑEGEAN MELATHRON 60 τμ για θαλάσσια σπορ-μηχανοκίνητα,με τιμή εκκίνησης 780,00€.

Δ)  Τ.Κ. ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ
1. τμήμα αιγιαλού 100 τμ στην περιοχή ΠΗΓΑΔΑΚΙΑ για θαλάσσια σπορ-μηχανοκίνητα, με τιμή εκκίνησης  1.300,00€.

2. τμήμα αιγιαλού 250 τμ στην περιοχή ΠΗΓΑΔΑΚΙΑ για ομπρέλες – ξαπλώστρες, με τιμή εκκίνησης 3.250,00€.

3. τμήμα αιγιαλού 100 τ.μ. στη θέση ΒΑΛΟΠΕΤΡΕΣ έμπροσθεν του ξενοδοχείου Κωνσταντινούδη Γεωργίου για ξαπλώστρες και ομπρέλες, με τιμή εκκίνησης 1.300,00€.

Ε)   Τ.Κ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ
1.τμήμα αιγιαλού 60 τμ δίπλα στο ξενοδοχείο AZUR, για θαλάσσια μέσα αναψυχής- μηχανοκίνητα με τιμή εκκίνησης 1.080,00€.

2.τμήμα  αιγιαλού 60 τ.μ. δίπλα στο μπαρ Κορμπέτη Γεώργιου, για θαλάσσια μέσα αναψυχής- μηχανοκίνητα, με τιμή εκκίνησης 1.080,00€.

3.τμήμα  αιγιαλού 60 τ.μ. έμπροσθεν διαμερισμάτων ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ, για θαλάσσια μέσα αναψυχής- μηχανοκίνητα, με τιμή εκκίνησης 1.080,00€.

4.Έμπροσθεν ιδιοκτησίας ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ στο ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ για θαλάσσια σπορ-μηχανοκίνητα, με τιμή εκκίνησης 1080,00€.

ΣΤ )  Τ.Κ. ΧΑΝΙΩΤΗΣ
1. τμήμα  αιγιαλού 100 τ.μ. για θαλάσσια μέσα αναψυχής- μηχανοκίνητα, σε απόσταση 100μ από μπαρ ΜΟΛΟΣ προς Χανιώτη,με τιμή εκκίνησης 1.400,00€.

2. τμήμα αιγιαλού 490 τ.μ. (70χ7) μεταξύ ιδιοκτησιών Βλαχογιάννη - Τσιμπούκα σε απόσταση 100 μ. από ΜΟΛΟΣ προς Χανιώτη για ομπρέλες – ξαπλώστρες (ενσωματώνονται οι θέσεις Καραστεργίου - Ποσειδών και Βλαχογιάννη - Τσιμπούκα της 166/2013 ΑΔΣ) με τιμή εκκίνησης 6.860,00€.

3. τμήμα αιγιαλού 490 τμ (70χ7) έμπροσθεν συγκροτήματος ΕΔΕΣΣΕΪΚΑ σε απόσταση 100 μ. από Ξενοδοχείο ΠΕΛΛΑ προς Δημοτικό Αναψυκτήριο για ομπρέλες – ξαπλώστρες, με τιμή εκκίνησης 6.860,00€.

4. τμήμα αιγιαλού 490 τμ (70χ7) έμπροσθεν Πάρκου σε απόσταση 100 μ. από Δημοτικό Αναψυκτήριο προς Ξενοδοχείο STRAND για ομπρέλες – ξαπλώστρες, με τιμή εκκίνησης 6.860,00€.

5. τμήμα αιγιαλού 60 τ.μ. δίπλα στο HOTEL STRANT( χανιώτη) για θαλάσσια μέσα αναψυχής- μηχανοκίνητα, με τιμή εκκίνησης 840,00€.

6. τμήμα αιγιαλού 150 τμ έμπροσθεν ιδιοκτησίας Δεδέογλου Σ. για βάρκες ή ομπρέλες – ξαπλώστρες, με τιμή εκκίνησης 2.100,00€.

7. τμήμα αιγιαλού 150 τμ έμπροσθεν ιδιοκτησίας Δεδέογλου Σ. για ομπρέλες –ξαπλώστρες, με τιμή εκκίνησης 2.100,00€.

8. Εμπροσθεν HOTEL PELLA BEACH 60 τμ για θαλάσσια σπορ-μηχανοκίνητα, με τιμή εκκίνησης 840,00€.

Ζ)  Δ.Κ. ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ
1.τμήμα αιγιαλού 60 τμ έμπροσθεν κοινοτικού οικοπέδου για θαλάσσια μέσα αναψυχής- μηχανοκίνητα, με τιμή εκκίνησης 1.080,00€.

2.τμήμα αιγιαλού 60 τ.μ. στην περιοχή ¨Γλαρόκαβος¨  έμπροσθεν οικισμού Λαγαρίας για θαλάσσια μέσα αναψυχής- μηχανοκίνητα, με τιμή εκκίνησης 1.080,00€.

3.Τμήμα αιγιαλού 200 τ.μ. στην περιοχή 100 μέτρα μετά τo beach bar "Μόλος" και προς τη Δ.Κ. Πευκοχωρίου για ξαπλώστρες και ομπρέλες, με τιμή εκκίνησης 3.600,00€.

4.Τμήμα αιγιαλού 200 τ.μ. έμπροσθεν οικοδομής "ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗ" για ξαπλώστρες και ομπρέλες, με τιμή εκκίνησης 3.600,00€.

5.Δύο (2) τμήματα αιγιαλού 150 τ.μ. το καθένα έμπροσθεν οικισμού "ΔΑΝΕΖΗ" για ξαπλώστρες και ομπρέλες, με απόσταση 100 μέτρων ανάμεσά τους, με τιμή εκκίνησης 2.700,00€.

6.Τμήμα αιγιαλού 150 τ.μ. έμπροσθεν οικίας "Ρηγάκη" (δεξιά από την προβλήτα) για ξαπλώστρες και ομπρέλες, με τιμή εκκίνησης 2.700,00€.

7.Τμήμα αιγιαλού 200 τ.μ. όμορο με το beach bar  "Αγκίστρι" προς την πλευρά της Δ.Κ. Πευκοχωρίου για ξαπλώστρες και ομπρέλες, με τιμή εκκίνησης 3.600,00€.

8.Τμήμα αιγιαλού 60 τ.μ. στην περιοχή "Αμπάρα" για ξαπλώστρες και ομπρέλες, με τιμή εκκίνησης 1.080,00€.

9.Τμήμα αιγιαλού 60 τ.μ. στην περιοχή "Αι Γιάννη" προς πρώην κατασκηνώσεις Γκάλη για ξαπλώστρες και ομπρέλες, με τιμή εκκίνησης 1.080,00€.

10.Τμήμα αιγιαλού 100 τ.μ. έμπροσθεν ιδιοκτησίας "Τσαμπάζη" για ξαπλώστρες και ομπρέλες, με τιμή εκκίνησης 1.800,00€.

11.Τμήμα αιγιαλού 100 τ.μ. στην περιοχή "Ξερόβρυση" για ξαπλώστρες και ομπρέλες, με τιμή εκκίνησης 1.800,00€.

Η)  Τ.Κ. ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ
     1. Περιοχή "Αγίου Νικολάου" Κανίστρου ένα (1) τμήμα αιγιαλού 150 τ.μ. για ξαπλώστρες και ομπρέλες, με τιμή εκκίνησης 1.500,00€.

     2. Περιοχή "Τσαγκάρη Πηγάδι" Κανίστρου ένα (1) τμήμα αιγιαλού 150 τ.μ. για ξαπλώστρες και   ομπρέλες, με τιμή εκκίνησης 1.500,00€.

3Περιοχή "Κακιά Σκάλα" Κανίστρου ένα (1) τμήμα αιγιαλού 150 τ.μ. για ξαπλώστρες και ομπρέλες, με τιμή εκκίνησης 1.500,00€.

      4. Περιοχή κόλπος "Καναπίτσας" θέση κοντά στο "Ρέμα Στενό" ένα (1) τμήμα αιγιαλού 300 τμ                          για ξαπλώστρες και ομπρέλες, με τιμή εκκίνησης 3.000,00€.

5Περιοχή κόλπος "Χρούσω" θέση κοντά στα βράχια τμήμα αιγιαλού 300τ.μ. για ξαπλώστρες και ομπρέλες, με τιμή εκκίνησης 3.000,00€.

6Περιοχή κόλπος "Χρούσω" θέση κοντά στο ρέμα τμήμα αιγιαλού 60 τ.μ. για θαλάσσια μέσα αναψυχής- μηχανοκίνητα, με τιμή εκκίνησης 600,00€.

7Περιοχή κόλπος "Χρούσω" θέση κοντά στις κούνιες τμήμα αιγιαλού 250 τ.μ. γιαξαπλώστρες και ομπρέλες, με τιμή εκκίνησης 2.500,00€.

8Περιοχή κόλπος "Χρούσω" θέση "Ξενία 1" τμήμα αιγιαλού 250 τ.μ. για ξαπλώστρες και ομπρέλες, με τιμή εκκίνησης 2.500,00€.

9Περιοχή κόλπος "Χρούσω" θέση "Ξενία 2" τμήμα αιγιαλού 60 τ.μ. για θαλάσσια μέσα αναψυχής- μηχανοκίνητα, με τιμή εκκίνησης 600,00€.

10Περιοχή κόλπος "Χρούσω" θέση έμπροσθεν camping, τμήμα αιγιαλού 250 τ.μ. για ξαπλώστρες και ομπρέλες, με τιμή εκκίνησης 2500,00€.

11τμήμα αιγιαλού 500 τ.μ στη δεξιά πλευρά όρμου Καναπίτσας, έμπροσθεν ιδιοκτησίας Μυστακίδη, για ξαπλώστρες και ομπρέλες, με τιμή εκκίνησης 5.000,00€.

12τμήμα αιγιαλού 200 τμ στην περιοχή Τσαγκάρι Πηγάδι (για εξυπηρέτηση ξενοδοχείου και μετά από αίτησή του), για ξαπλώστρες και ομπρέλες, με τιμή εκκίνησης 2.000,00€.

13τμήμα αιγιαλού 60 τ.μ. στη θέση “Κάνιστρο-Ξυνά” για θαλάσσια σπορ- μηχανοκίνητα, με  τιμή εκκίνησης 600,00€.

Στις θέσεις οι οποίες βρίσκονται μέσα σε ζώνες προστασίας (Natura,Αρχαιολογικούς χώρους κ.τ.λ) οι πλειοδότες θα εγκατασταθούν μόνον μετά την έκδοση της σχετικής σύμφωνης γνώμης από τον αρμόδιο υπουργό .

Σχετικά με τη δημοπράτηση των θέσεων που βρίσκονται έμπροσθεν του ακινήτου  πρώην ΞΕΝΙΑ οι συμβάσεις θα λήξουν 30-04-2017 ή με την παραχώρηση του χώρου στην δικαιούχο εταιρία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3986/2011, όποιο από τα δύο επέλθει πρώτο.

Θ)  Τ.Κ.   ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
1.Τμήμα αιγιαλού 150 τμ έμπροσθεν δημοτικού ακινήτου κάτω από το περίπτερο, για ξαπλώστρες και ομπρέλες,με τιμή εκκίνησης 1.500,00€.

2.Στον αιγιαλό 60τ.μ. έμπροσθεν του καταστήματος του Γεωργίου Τσακνή του Ιωάννη, για ξαπλώστρες και ομπρέλες, με τιμή εκκίνησης 600,00€

3.Στον αιγιαλό 60 τ.μ. έμπροσθεν του καταστήματος της Poeshel Ulrike για ξαπλώστρες και ομπρέλες, με τιμή εκκίνησης 600,000€.

4.Στον αιγιαλό 60 τ.μ.έμπροσθεν του καταστήματος του Ανέστη Πανταζή για ξαπλώστρες και ομπρέλες, με τιμή εκκίνησης 600,00€.

5.Στον αιγιαλό 60 τ.μ.έμπροσθεν του καταστήματος του Ιωάννη Μιτελούδη για ξαπλώστρες και ομπρέλες, με τιμή εκκίνησης 600,00€.

6.Δεξιά στην άκρη του κόλπου μια θέση 60 τ.μ. για θαλάσσια σπορ- μηχανοκίνητα, με τιμή εκκίνησης 600,00€.

Ι)  Τ.Κ ΦΟΥΡΚΑΣ
1. τμήμα αιγιαλού 200τ.μ. δίπλα στο αναψυκτήριο ANASA (Φούρκα) για ομπρέλες – ξαπλώστρες (το ΑNASA δεν παίρνει έμπροσθεν αιγιαλό), με τιμή εκκίνησης 2.600,00€.

2. τμήμα αιγιαλού 60 τμ σε απόσταση 100 μ από μπαρ ΑΝΑΣΑ για θαλάσσια μέσα αναψυχής- μηχανοκίνητα, με τιμή εκκίνησης 780,00€.

Κ) Ν.ΣΚΙΩΝΗΣ
1.Τμήμα αιγιαλού προς τα ανατολικά από το κεντρικό ρέμα του οικισμού δίπλα από το κατάστημα ΕΛΙΑ εως Δαλαμάγκα 120 τ.μ. για ξαπλώστρες και ομπρέλες, με τιμή εκκίνησης 1.200,00€.

2.Έμπροσθεν ANASTASIA RESORT 60 τμ για θαλάσσια σπορ-μηχανοκίνητα, με τιμή εκκίνησης 600,00€.
Λ) Δ.Κ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ (ΣΙΒΗΡΗ)

1. Τμήμα αιγιαλού 60 τ.μ. στην παραλία Σίβηρης έμπροσθεν ιδιοκτησίας Γκουτζέλη Ευθαλίας για θαλάσσια σπορ- μηχανοκίνητα, με τιμή εκκίνησης 780,00€.
Πληροφορίες για τη δηµοπρασία παρέχονται από το Τµήµα Εσόδων του ?ήµου Κασσάνδρας, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.
 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Όνομα

Αθλητικα Αστεία Αυτοκινητο Γυναικα Διατροφή Διεθνή Έγκλημα Εκλογές 2019 Ελλαδα Εξοδος Επιχειρησεις Ζώδια θείος Θεσσαλονίκη Καιρός Κινηματογράφος κοινωνια Κόσμος μαγειρική Μακεδονία Μουσική Ο Γάιδαρος Οικονομία όλα Θεσσαλονίκη Περιβάλλον Περιεργα πολιτική Σχεσεις Τεχνες-Πολιτισμος Τεχνολογία Τουρισμος Υγεία Φύση Φωτογραφια Χαλκιδικη Χρηστικα Aστυνομικα νεα Internet jewels Lifestyle Media Quiz slideshow video
false
ltr
item
OΛΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ !!!: Ποιες παραλίες της Χαλκιδικής, βγαίνουν "στο σφυρί" για εκμίσθωση
Ποιες παραλίες της Χαλκιδικής, βγαίνουν "στο σφυρί" για εκμίσθωση
https://4.bp.blogspot.com/-qv011JVIwJQ/V0F0vZ4fCuI/AAAAAAAAe44/1rT7ZBHiTic5qwY8O4WZDPpuWMHyhhDWQCLcB/s640/%25CE%25B4%25CF%2586%25CF%2589%25CE%25B7.JPG
https://4.bp.blogspot.com/-qv011JVIwJQ/V0F0vZ4fCuI/AAAAAAAAe44/1rT7ZBHiTic5qwY8O4WZDPpuWMHyhhDWQCLcB/s72-c/%25CE%25B4%25CF%2586%25CF%2589%25CE%25B7.JPG
OΛΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ !!!
https://www.olathessaloniki.com/2016/05/blog-post_493.html
https://www.olathessaloniki.com/
https://www.olathessaloniki.com/
https://www.olathessaloniki.com/2016/05/blog-post_493.html
true
65558835043622369
UTF-8
Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy