Πρόληψη και ενίσχυση της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης των παιδιών στο Δήμο Βόλβης

Έγκριση χρηματοδοτικής πρότασης με Τίτλο «Υγειονομική περίθαλψη για τα παιδιά με καρδιαγγειακή και αναπνευστική ευαισθησία στη Διασυνοριακή Περιοχή Ελλάδας - ΠΓΔΜ»

Η χρηματοδοτική πρόταση με τίτλο «Υγειονομική περίθαλψη για παιδιά με καρδιαγγειακή και αναπνευστική ευαισθησία στη Διασυνοριακή Περιοχή» (Health care for children with Cardio and Respiratory sensitivity in the Cross Border area - WE CARE), συνολικού προϋπολογισμού 720.000 ευρώ, εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – ΠΓΔΜ 2014 – 2020».  

Το έργο έχει ως στόχο την έγκαιρη πρόληψη και ενίσχυση της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης προς την ευπαθή κατηγορία των παιδιών, στο σύνολο της έκτασης του Δήμου Βόλβης, με έμφαση στις περισσότερο απομακρυσμένες περιοχές από τους σταθμούς υγειονομικής περίθαλψης (Κέντρα Υγείας και Νοσοκομεία). 

Προμήθεια κινητής ιατρικής μονάδας, κατάλληλα εξοπλισμένης και επανδρωμένης, που θα υλοποιεί προληπτικό έλεγχο των παιδιών σχολικής ηλικίας του Δήμου Βόλβης, διανομή "έξυπνων" ρολογιών για μέτρηση των βιομετρικών χαρακτηριστικών των παιδιών, καινοτόμες εφαρμογές προληπτικής ιατρικής, ενημέρωση και εκπαίδευση των γονέων και των εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών και την έγκαιρη διάγνωση και αναγνώριση συμπτωμάτων, δημιουργία εξειδικευμένης βάσης δεδομένων ιατρικών φακέλων και συνεργασία με εξειδικευμένα νοσοκομεία, είναι οι σημαντικότερες από τις δράσεις που θα υλοποιήσει ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Παιδείας του Δήμου Βόλβης (ΟΚΠΑΠ) στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος. 

Μέσω του προγράμματος θα αξιοποιηθεί η καινοτομία και οι νέες τεχνολογίες, σε συνδυασμό πάντα με την επιστήμη της ιατρικής και θα ενισχυθεί και διευρυνθεί η παρεχόμενη προσφορά προληπτικής ιατρικής προς τους δημότες και ειδικότερα προς την ευαίσθητη ομάδα των παιδιών.

Η διάρκεια του έργου προβλέπεται να είναι 24 μήνες.
Εταίροι του έργου είναι οι:
Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Παιδείας Δήμου Βόλβης
Πανελλαδική Παναθηναϊκή Οργάνωση Γυναικών, Παράρτημα Θεσσαλονίκης «Θερμαΐδες» 
Γιατροί του Κόσμου, Ελληνική Αντιπροσωπία
Πανεπιστήμιο St. Kliment Ohridski - Ανώτατη Ιατρική Σχολή της Μπίτολα, ΠΓΔΜ
PHO Κλινική Νοσοκομείο της Μπίτολα, ΠΓΔΜ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΚΠΑΠ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΟΪΤΣΑΣ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Νεότερη Παλαιότερη