Πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του ΤΕΙ Κ. Μακεδονίας και της εταιρίας «ΘΕΡΜΗ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε.»

Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του ΤΕΙ Κ. Μακεδονίας και της εταιρίας «ΘΕΡΜΗ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε.», μέλος του Ομίλου ΙΤΑ, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 4 Μαΐου, στην έδρα του Τ.Ε.Ι., στις Σέρρες.
Ο πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Δημήτρης Πασχαλούδης και ο διευθύνων σύμβουλος της «ΘΕΡΜΗ Σερρών Α.Ε.» Ιωάννης Μυλωνάκης, υπέγραψαν το Πρωτόκολλο που επικυρώνει τη σύμπραξη μεταξύ των δύο πλευρών σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, με σκοπό να προκύψουν πολλαπλά και πολλαπλασιαστικά οφέλη, στο πλαίσιο της αμοιβαίας επωφελούς συνεργασίας.
Αντικείμενο του συγκεκριμένου Πρωτοκόλλου Συνεργασίας αποτελεί η δημιουργία ενός πλαισίου με συγκεκριμένους, στόχους και αντίστοιχα πεδία δράσεων αμοιβαίου ενδιαφέροντος που θα επιδιώξουν να υλοποιήσουν από κοινού τα δυο μέρη, καθώς και η ανάδειξη πρωτοβουλιών ενδυνάμωσης και δημιουργίας δεσμών των τοπικών φορέων με την ακαδημαϊκή κοινότητα.
Όπως αναφέρεται ρητά στο κείμενο του Πρωτοκόλλου, «οι πρωτοβουλίες που θα αναπτυχθούν με τη συμμετοχή και των δύο μερών θα διαμορφωθούν σταδιακά σε προτεινόμενες δράσεις με τη συγκρότηση Ειδικών Επιτροπών από τα δύο μέρη, που εμπίπτουν σε πεδία συνεργασίας σε συγκεκριμένους τομείς κοινού ενδιαφέροντος, και στη συνέχεια θα εξειδικεύονται και διατυπώνονται στη μορφή Προγραμματικής Συμφωνίας».


Σε άμεση προτεραιότητα οι μελέτες για τη σύνδεση του ΤΕΙ με το δίκτυο τηλεθέρμανσης
Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Πρωτοκόλλου ξεκινούν άμεσα οι διαδικασίες για την εκπόνηση μελέτης με στόχο τη σύνδεση του Τ.Ε.Ι. με το δίκτυο τηλεθέρμανσης των Σερρών. Η μελέτη περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και την αποτύπωση των ενεργειακών αναγκών στα κτίρια του ιδρύματος.
Η σύνδεση του ΤΕΙ με το δίκτυο τηλεθέρμανσης «ΘΕΡΜΗ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε» αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα projects της περιοχής, καθώς θα εξασφαλίσει θερμική άνεση - οικονομικά, αυτόνομα και με σεβασμό στο περιβάλλον - σε ένα από τα μεγαλύτερα campus της Βόρειας Ελλάδας.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Νεότερη Παλαιότερη