32 μέτρα ύψος, σε έκταση 164 στρεμμάτων, το μουσείο του Εβραϊκού ολοκαυτώματος στην Θεσσαλονίκη


Θετική γνωμοδότηση έδωσε το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας στη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την αξιοποίηση ακινήτου του σιδηροδρομικού εμπορικού σταθμού Θεσσαλονίκης και τη δημιουργία μουσείου Ολοκαυτώματος και εκπαιδευτικού κέντρου για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η δημιουργία του μουσείου σε ακίνητο κυριότητας του ΟΣΕ, έκτασης 164 στρεμμάτων, που γειτνιάζει με το λιμάνι, ενώ στη βόρεια πλευρά του διέρχεται ο οδικός άξονας της νέας δυτικής εισόδου.

Το σύνολο του ακινήτου, με συμφωνητικό που υπογράφηκε μεταξύ ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. και Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, μισθώθηκε στη δεύτερη για τη δημιουργία του μουσείου Ολοκαυτώματος, ενώ η διάρκεια της μίσθωσης καθορίζεται για 30 έτη και πρόκειται να παραταθεί για 60 επιπλέον, με έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης.

Το ύψος του κτιρίου θα φτάνει τα 32 μέτρα, ενώ η αρχιτεκτονική πρόταση που έχει καταθέσει η Ισραηλιτική Κοινότητα αναφέρει ότι το κτίριο του μουσείου θα είναι ιδιαιτέρου αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου αστικού σχεδιασμού, σε σχέση με τον περιβάλλοντα υπαίθριο ελεύθερο χώρο πρασίνου.

Ο αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κώστας Γιουτίκας στην εισήγησή του ζητά να ληφθούν υπόψη ορισμένα ζητήματα κατά την έκδοση της κανονιστικής πράξης περιβαλλοντικής έγκρισης του σχεδίου. Σε αυτά περιλαμβάνονται η έκδοση των απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων, η λήψη μέτρων για την αισθητική ενσωμάτωση του κτιρίου στο περιβάλλον, η πρόβλεψη ώστε το οικοδόμημα να ακολουθεί πρότυπα σχεδόν μηδενικής ή μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας, η εκπόνηση μελέτης αποτίμησης του τοπίου και ειδικής φυτοτεχνικής μελέτης, καθώς και η εγκατάσταση σταθμού μέτρησης ποιότητας της ατμόσφαιρας στην οροφή του.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Νεότερη Παλαιότερη