Εργα από αύριο Τετάρτη, στον δρόμο για Αεροδρόμιο

Η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ότι, αύριο, Τετάρτη και την Πέμπτη (24-08-2017) και κατά τις ώρες 20:00 έως 06:00 θα εκτελεστούν έκτακτες εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Αεροδρομίου στο πλαίσιο του έργου της "Ε.Υ.Α.Θ." «Έργα βελτίωσης της λειτουργίας των Δικτύων και Εγκαταστάσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ακάθαρτων στην περιοχή δραστηριότητας της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.». Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Α ΦΑΣΗ:
(1) Θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Αεροδρομίου, στο ρεύμα πορείας προς κέντρο πόλης από τη συμβολή της με την οδό Δήμητρας έως τη συμβολή της με την οδό Αμφιτρίτης.
(2) Συνεπεία των ανωτέρω θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο τμήμα της οδού Αμφιτρίτης, από τη συμβολή της με την Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Αεροδρομίου μέχρι τη συμβολή της με την οδό Δήμητρας.
(3) Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Αεροδρομίου, στο ρεύμα πορείας προς κέντρο πόλης, θα διεξάγεται από το ελεύθερο μέρος του οδοστρώματος του ίδιου ρεύματος πορείας, ελάχιστου πλάτους 3,25 μέτρων.
(4) Δεν θα επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Αεροδρομίου, στο ρεύμα πορείας προς κέντρο πόλης στο ύψος της ζώνης των εργασιών.

Β ΦΑΣΗ:
(1) Θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Αεροδρομίου, στο ρεύμα πορείας προς κέντρο πόλης από το ύψος μετά τη συμβολή της με την οδό Αμφιτρίτης έως τη συμβολή της με την οδό Μυστρά.
(2) Συνεπεία των ανωτέρω θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο τμήμα των οδών Φοίβου, Τρικούπη και Μυστρά από τη συμβολή τους με την Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Αεροδρομίου μέχρι τη συμβολή τους με την οδό Δήμητρας.
(3) Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Αεροδρομίου, στο ρεύμα πορείας προς κέντρο πόλης, θα διεξάγεται από το ελεύθερο μέρος του οδοστρώματος του ίδιου ρεύματος πορείας, ελάχιστου πλάτους 3,25 μέτρων
(4) Δεν θα επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Αεροδρομίου, στο ρεύμα πορείας προς κέντρο πόλης στο ύψος της ζώνης των εργασιών.
Γ ΦΑΣΗ:
(1) Θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Αεροδρομίου, στο ρεύμα πορείας προς κέντρο πόλης από το ύψος μετά τη συμβολή της με την οδό Μυστρά έως τη συμβολή της με την οδό Κλεοπάτρας.
(2) Συνεπεία των ανωτέρω θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο τμήμα των οδών Κλεοπάτρας και Κνωσού από τη συμβολή τους με την Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Αεροδρομίου μέχρι τη συμβολή τους με την οδό Μακρυγιάννη καθώς και στο τμήμα της οδού Κλεισούρας από τη συμβολή της με την Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Αεροδρομίου μέχρι τη συμβολή της με την οδό Δήμητρας.
(3) Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Αεροδρομίου, στο ρεύμα πορείας προς κέντρο πόλης, θα διεξάγεται από το ελεύθερο μέρος του οδοστρώματος του ίδιου ρεύματος πορείας, ελάχιστου πλάτους 3,25 μέτρων
(4) Δεν θα επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Αεροδρομίου, στο ρεύμα πορείας προς κέντρο πόλης στο ύψος της ζώνης των εργασιών.

Δ ΦΑΣΗ:
(1) Θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Αεροδρομίου, στο ρεύμα πορείας προς κέντρο πόλης από το ύψος μετά τη συμβολή της με την οδό Κλεοπάτρας έως τη συμβολή της με την οδό Μαύρου Γεωργίου.
(2) Συνεπεία των ανωτέρω θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο τμήμα των οδών Μπουμπουλίνας και Μαύρου από τη συμβολή τους με την Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Αεροδρομίου μέχρι τη συμβολή τους με την οδό Μακρυγιάννη.
(3) Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Αεροδρομίου, στο ρεύμα πορείας προς κέντρο πόλης, θα διεξάγεται από το ελεύθερο μέρος του οδοστρώματος του ίδιου ρεύματος πορείας, ελάχιστου πλάτους 3,25 μέτρων
(4) Δεν επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Αεροδρομίου, στο ρεύμα πορείας προς κέντρο πόλης στο ύψος της ζώνης των εργασιών.
Ε ΦΑΣΗ:
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην συγκεκριμένη Φάση των εργασιών θα γίνουν σε δύο Υποφάσεις ως εξής:
1η Υποφάση:
(1) Θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Αεροδρομίου, στο ρεύμα πορείας προς κέντρο πόλης από το ύψος μετά τη συμβολή της με την οδό Μαύρου Γεωργίου και σε μέγιστο μήκος εβδομήντα επτά (77) μέτρων προς την Περιφ.Οδό.(Μέχρι το μέσο του Αμαξοστασίου Ο.Α.Σ.Θ.)
(2) Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Αεροδρομίου, στο ρεύμα πορείας προς κέντρο πόλης, θα διεξάγεται από το ελεύθερο μέρος του οδοστρώματος του ίδιου ρεύματος πορείας, ελάχιστου πλάτους 3,25 μέτρων
(3) Δεν θα επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Αεροδρομίου, στο ρεύμα πορείας προς κέντρο πόλης στο ύψος της ζώνης των εργασιών.

2η Υποφάση:
(1) Θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Αεροδρομίου, στο ρεύμα πορείας προς κέντρο πόλης, από το δεύτερο μισό της εισόδου του αμαξοστασίου του Ο.Α.Σ.Θ έως το ύψος πριν τη συμβολή της με τον κλάδο εξόδου της Περιφερειακής Οδού στο ρεύμα κατεύθυνσης προς δυτικά.
(2) Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Αεροδρομίου, στο ρεύμα πορείας προς κέντρο πόλης, θα διεξάγεται από το ελεύθερο μέρος του οδοστρώματος του ίδιου ρεύματος πορείας, ελάχιστου πλάτους 3,25 μέτρων
(3) Δεν θα επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Αεροδρομίου, στο ρεύμα πορείας προς κέντρο πόλης στο ύψος της ζώνης των εργασιών.
-Δεν θα εκτελεστούν ταυτόχρονα οι ανωτέρω Υποφάσεις.

ΣΤ ΦΑΣΗ:
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην συγκεκριμένη Φάση των εργασιών θα γίνουν σε τρεις Υποφάσεις ως εξής:

1η Υποφάση:
(1) Θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στον κλάδο εξόδου της Περιφερειακής οδού, στο ρεύμα πορείας προς Δυτικά στο ύψος της συμβολής του με την Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Αεροδρομίου. 
(2) Θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας της Περιφερειακής Οδού, στο ρεύμα πορείας προς Δυτικά στο ύψος της συμβολής της με την Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Αεροδρομίου.
(3) Θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Αεροδρομίου, στο ρεύμα πορείας προς κέντρο πόλης, από τη συμβολή της με τον κλάδο εξόδου της Περιφερειακής οδού στο ρεύμα πορείας προς Δυτικά μέχρι τη συμβολή της με την Περιφερειακή Οδό(ρεύμα προς ΔΥΤΙΚΑ). 
(4) Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Περιφερειακή οδό, στο ρεύμα πορείας προς Δυτικά θα διεξάγεται από την ελεύθερη αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας του ίδιου ρεύματος πορείας.
(5) Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Περιφερειακή οδό, στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά θα διεξάγεται κανονικά.

2η Υποφάση:
(1) Θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας της Περιφερειακής οδού, στο ρεύμα πορείας προς Δυτικά στο ύψος της συμβολής της με την Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Αεροδρομίου καθώς και στην αριστερή και μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας της Περιφερειακής Οδού, στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά στο ύψος της συμβολής της με την Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Αεροδρομίου.
(2) Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Περιφερειακή Οδό και στα δύο ρεύματα πορείας, στο ύψος της συμβολής της με την Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Αεροδρομίου θα διεξάγεται από τις ελεύθερες δεξιές λωρίδες κυκλοφορίας και από τους κλάδους εξόδου.

3η Υποφάση:
(1) Θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στον κλάδο εξόδου της Περιφερειακής οδού, στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά στο ύψος της συμβολής του με την Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Αεροδρομίου.
(2) Θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας της Περιφερειακής Οδού, στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά στο ύψος της συμβολής της με την Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Αεροδρομίου.
(3) Θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Αεροδρομίου, στο ρεύμα πορείας προς κέντρο πόλης, μετά τη συμβολή της με την Περιφερειακή οδό (ρεύμα προς Ανατολικά) μέχρι τη συμβολή της με τον κλάδο εξόδου της Περιφερειακής οδού στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά.
(4) Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Περιφερειακή οδό, στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά θα διεξάγεται από τις ελεύθερες (αριστερή και μεσαία) λωρίδες κυκλοφορίας του ίδιου ρεύματος πορείας.
(5) Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Περιφερειακή οδό, στο ρεύμα πορείας προς Δυτικά θα διεξάγεται κανονικά.

-Δεν θα εκτελεστούν ταυτόχρονα οι ανωτέρω Υποφάσεις.
-Δεν θα εκτελεστούν ταυτόχρονα οι ανωτέρω Φάσεις των εργασιών.

 Για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας από την παραπάνω Υπηρεσία θα ληφθούν μέτρα τροχαίας.

 Για τις παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχει εκδοθεί σχετική Απόφαση από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

 Παρακαλούνται οι οδηγοί να καταβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή, να συμμορφώνονται με τις πινακίδες σήμανσης, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και δημιουργίας κυκλοφοριακών συμφορήσεων.
Ζητούμε την κατανόηση και τη συνεργασία των πολιτών.


ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Νεότερη Παλαιότερη