Απειλή "λουκέτου" για άλλη μία Ελληνική, ιστορική επιχείρηση

Μία εταιρία με ιστορία πάνω έναν αιώνα αναζητεί σανίδα σωτηρίας στο άρθρο 106
Μία ακόμη ιστορική εταιρία βρίσκεται μπροστά σε αρκετές δυσκολίες πρόκειται για την εταιρία Βαράγκης η οποία πλέον βρίσκεται στην «αγκαλιά» του άρθρου 106 (προπτωχευτική διαδικασία), με στόχο να υλοποιήσει την σχεδιαζόμενη αναδιάρθρωσή της και να αποφύγει το μοιραίο.
Σε καθεστώς προσωρινής προστασίας από τους πιστωτές της βρίσκεται εδώ και λίγα εικοσιτετράωρα η ιστορική εταιρεία Βαράγκης. 
Χθες η εισηγμένη στο ΧΑ εταιρεία έκανε γνωστό ότι κατέθεσε αίτηση για την λήψη προληπτικών μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 106α του πτωχευτικού κώδικα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχέδιο εξυγίανσης προβλέπει την κεφαλαιοποίηση τραπεζικού δανεισμού και την είσοδο επενδυτή.

Αναφορικά με τα δάνεια, η διοίκηση της εταιρείας τον περασμένο Οκτώβριο ήρθε σε συμφωνία με τους ομολογιούχους του κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου (Alpha και Eurobank) αναφορικά με την αναδιάρθρωση του δανείου ύψους 8,2 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα ποσό περίπου 7,8 εκατ. ευρώ να ταξινομηθεί ως μακροπρόθεσμο. 
Επίσης, στα Ίδια Κεφάλαια έχει ταξινομηθεί μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο ποσού περίπου 7,4 εκατ. ευρώ, διότι η εταιρεία έχει λάβει έγγραφη διαβεβαίωση από τους Ομολογιούχους ότι θα μετατρέψουν τις ομολογίες τους σε μετοχές κατά τη λήξη του.

Σε εταιρικό επίπεδο στα Ίδια Κεφάλαια και Υποχρεώσεις, οι προμηθευτές καθώς και όλες οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (πλην δανειακών) παρουσιάζουν αύξηση κατά 24% σε σχέση με το 2016 και ανήλθαν σε 4,390 εκατ. ευρώ, ενώ ο Ισολογισμός στις 31 Δεκεμβρίου 2017 εμφάνιζε αρνητικό σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων, το οποίο είναι κατώτερο από το 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου της.
Πέρυσι οι ενοποιημένες πωλήσεις της ανήλθαν σε 4,116 εκατ. ευρώ από 3,565 εκατ. ευρώ που ήταν το 2016, τα καθαρά έσοδα από τις πωλήσεις σε εταιρική βάση σε 4,116 εκατ. ευρώ έναντι 2,499 εκατ. ευρώ το 2016, ενώ οι ζημιές μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε 1,445 εκατ. ευρώ από 1,138 εκατ. ευρώ το 2016.
Νεότερη Παλαιότερη