Τι μισθό παίρνουν Δήμαρχοι και Περιφερειάρχες στην Ελλάδα;

Σε όλα τα μισθολόγια του δημοσίου οι αποδοχές τα τελευταία χρόνια έχουν συρρικνωθεί, κάτι που φυσικά συνέβη και για τους  Δημάρχους και Περιφερειάρχες της χώρας.   
Για τον καθορισμό των απολαβών των δημοτικών εκπροσώπων, ο νόμος 3852/2010, γνωστός και ως «Καλλικράτης», παίρνει ως μέτρο τον μισθό του γενικού γραμματέα υπουργείων και με βάση πληθυσμιακά κριτήρια καθορίζει τις αποδοχές των εκλεγμένων.

Οι μισθοί των δημοτικών εκπροσώπων είναι καθορισμένοι από σχετική απόφαση του αρμόδιου υπουργείου και στην εγκύκλιο αναφέρονται αναλυτικά οι μισθοί των αιρετών (δημάρχων, αντιδημάρχων), όσο και οι αντιμισθίες που λαμβάνουν οι πρόεδροι των Περιφερειακών και Δημοτικών Συμβουλίων.
Αναλυτικά οι μισθοί ανά θέση-κατηγορία:


 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 4.275,00
 • ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ 3.206,25
 • ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΑΝΩ 100.000 ΚΑΤΟΊΚΩΝ 4.275,00
 • ΔΗΜΑΡΧΟΙ 20.000 – 100.000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ 3.420,00
 • ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20.000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ 2.565,00
 • ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΑΝΩ 100.000 ΚΑΤΟΊΚΩΝ 2.137,50
 • ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ 20.000 – 100.000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ 1.710,00
 • ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20.000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ 1.282,50
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
 • ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ μέχρι τον καθορισμό με νέα κ.υ.α.
 • ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1.125,00
 • ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΑΝΩ 100.000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ 900,00
 • ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 20.000 – 100.000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ 720,00
 • ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20.000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ 540,00

Να σημειωθεί ότι μέχρι 31.12.15, η αντιμισθία των περιφερειαρχών και των δημάρχων σε δήμους με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων ήταν ισόποση με το σύνολο των πάσης φύσεως αποδοχών του γενικού γραμματέα υπουργείου (4.750 ευρώ), των δημάρχων των δήμων με πληθυσμό από 20.000 έως 100.000 κατοίκους ήταν ισόποση με το 80% των ανωτέρω αποδοχών και των δημάρχων των δήμων με πληθυσμό κάτω των 20.000 κατοίκων ήταν ισόποση με το 60%. Παράλληλα οι αντιδήμαρχοι λαμβάνουν το 50% της αντιμισθίας που αναλογεί στο δήμαρχο, ενώ οι πρόεδροι των δημοτικών συμβουλίων λάμβαναν το 40% αυτής

Νεότερη Παλαιότερη