Η Ιερά εικόνα της Παναγίας Σουμελά, στην Θεσσαλονίκη

Τὶς ἑπόμενες ἡμέρες ἀρχίζουν οἱ ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις γιὰ τὴν
ἑορτὴ τοῦ πολιούχου τῆς Θεσσαλονίκης μας, ἁγίου Δημητρίου τοῦ
Μυροβλύτου.
Τὴν Δευτέρα 14η Ὀκτωβρίου στὶς 5.00 τὸ ἀπόγευμα θὰ γίνῃ στὸν
χῶρο ἔμπροσθεν τοῦ μνημείου τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ (πλ. ἁγί-
ας Σοφίας), ἀπὸ τὸν Παναγιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ.
Ἄνθιμο, τὸν ἱερὸ κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ λαό, ἡ ἐπίσημη ὑποδοχὴ τῆς
ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας «ΣΟΥΜΕΛΑ» ἐκ τῆς ἱερᾷς Μονῇς αὐτῆς,
στὸ Βέρμιο ὄρος, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμ-
πανίας. 

Ἡ ἱερὰ εἰκόνα, ἀκολούθως, θὰ μεταφερθεῖ λιτανευτικῶς στὸν ἱ-
ερὸ Ναὸ τοῦ πολιούχου ἁγίου Δημητρίου, ὅπου θὰ τελεσθεῖ ἡ ἐπίσημη
Δοξολογία καὶ θὰ παραμείνει στὸν ἱερὸ Ναὸ γιὰ νὰ συνεορτασθεῖ μὲ
τὸν ἅγιο Δημήτριο σύμφωνα μὲ τὴν τοπική μας παράδοση.
Σὸ ἱστορικὸ καὶ θαυματουργὸ αὐτὸ ἱερὸ Κειμήλιο τοῦ Ποντιακοῦ
Ἑλληνισμοῦ, θὰ κομίσει στὴν πόλη μας ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολί-
της Βεροίας, Ναούσης καὶ Καμπανίας κ. Παντελεήμων, ἐν ὄψει καὶ
τῆς ἀφιερώσεως τοῦ παρόντος ἔτους 2019 στὴν μνήμη τῆς γενοκτονίας
τριακοσίων πενήντα τριῶν χιλιάδων (353.000) ἀδελφῶν μας, Ἑλλήνων
τοῦ Πόντου, μὲ τὴν συμπλήρωση ἑνὸς αἰῶνος απὸ τὰ φρικτὰ ἐκεῖνα γε-
γονότα.

Ἤδη τὸ πρόγραμμα τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων ἔχει ἀνακοινω-
θεῖ ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Θεσσαλονίκης καὶ καθημερινὰ ἀπὸ τὴν
Δευτέρα 14η Ὀκτωβρίου στὸν ἱερὸ Ναὸ τοῦ πολιούχου θὰ τελοῦνται:
 ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ Θεία Λειτουργία (7.30-9.30 π.μ.),

2
 ἡ Ἀκολουθία τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος τοῦ ἁγίου Δημητρί-
ου καὶ ἡ Ἱερὰ Παράκληση (6.30 - 8.00 μ.μ.), καὶ
 ἡ Ἱερὰ Ἀγρυπνία (9.00 μ.μ.).
Ἐπίσης, ἀνακοινώνεται, ὅτι κατὰ τὸ διήμερο, Παρασκευὴ 18 καὶ
Σάββατο 19 Ὀκτωβρίου ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης
κ.κ. Βαρθολομαῖος, θὰ ἐπισκεφθεῖ τὴν πόλη μας, κατόπιν προσκλήσε -
ως του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου. Ἡ ἐ-
πίσκεψη αὐτὴ τοῦ Πατριάρχου τοῦ Γένους, γίνεται στὰ πλαίσια τῶν ἐκ-
δηλώσεων τοῦ θεσμοῦ τῆς "Βυζαντινῆς Θεσσαλονίκης", ποὺ ἔχει σκο-
πὸ νὰ προβάλλει τὴν Βυζαντινὴ, ἐκκλησιαστικὴ, ἰστορικὴ καὶ πολι-
τισμικὴ παράδοση τῆς πόλεώς μας καὶ τὴν ἀξιοποίησή της. Κορύφωση
τὼν πολλῶν ἐκδηλώσεων, τῖς ὁποῖες θὰ τιμήσει μὲ τὴν παρουσία του ὁ
Παναγιώτατος Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης, θὰ εἶναι ἡ τέλεση Πατρι-
αρχικῆς θείας Λειτουργίας στὸν Ἱερὸ παλαιοχριστιανικὸ Ναὸ Παναγί-
ας τῆς Ἀχειροποιήτου, τὸ Σάββατο 19η Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ. ὰπὸ τὶς 7:00
ἔως τὶς 11:00 π.μ.
Προσκαλοῦνται ὅλοι νὰ μετάσχουν στὰ σημαντικὰ αὐτὰ γεγονὸτα
τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας.
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.-
ΠΑΡΑΚΑΛΟΤΜΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟ ΜΕΡΟΤ΢ ΢Α΢
ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΨΝ ΕΟΡΣΑ΢ΣΙΚΨΝ ΕΚΔΗΛΨ΢ΕΨΝ,
ΠΡΟ΢ ΕΝΗΜΕΡΨ΢Η ΣΨΝ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΜΕΝΨΝ
ΚΑΙ ΣΟΝΨ΢Η ΣΟΤ ΘΡΗ΢ΚΕΤΣΙΚΟΤ ΢ΤΝΑΙ΢ΘΗΜΑΣΟ΢ ΣΟΤ ΛΑΟΤ ΜΑ΢
Νεότερη Παλαιότερη