Διακρίσεις για το Νοσοκομείο “Γεώργιος Παπανικολάου”

SHARE:

Mε τρεις διακρίσεις για το Αιματολογικό Τμήμα-Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών, την Καρδιοθωρακοχειρουργική Κλινική και το Νεφρολογικό Τμήμα βραβεύτηκε το Γενικό Νοσοκομείο “Γεώργιος Παπανικολάου” στην τελετή απονομής των βραβείων Healthcare Business Awards 2019 που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου στην Αθήνα.

Στη διοργάνωση που πραγματοποιήθηκε για τέταρτη συνεχή χρονιά με την συμμετοχή επιφανών εκπροσώπων του ευρύτερου κλάδου της Υγείας και παρουσία 500 και πλέον προσκεκλημένων βραβεύτηκε ένα ευρύ φάσμα δράσεων και δραστηριοτήτων στο χώρο της υγείας.

Για το Γενικό Νοσοκομείο “Γεώργιος Παπανικολάου”, παρουσία του Αναπληρωτή Διοικητή, κ. Κυριάκου Τσιμπούλη έλαβε βραβείο:

1. Το Αιματολογικό Τμήμα-Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών στην Kατηγορία Ποιότητα Υπηρεσιών, Ασημένιο Βραβείο (silver) για Διεθνείς Διαπιστεύσεις για τις Καινοτόμες Δραστηριοτές και Επιτεύγματα. Το βραβείο έλαβε ο Συντονιστής Διευθυντής, κ. Αχιλλέας Αναγνωστόπουλος.

Το Αιματολογικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Γ. Παπανικολάου είναι διεθνώς αναγνωρισμένο για την ερευνητική και καινοτόμο δραστηριότητα του. Έχοντας αναπτύξει πρόγραμμα με στόχο τη συνεχή βελτίωση δομών, λειτουργιών και ποιότητας υπηρεσιών έχει επιτύχει δύο υψηλότατου επιπέδου διεθνώς διαπιστεύσεις: Για τη μοναδική πανελλαδικά από τον παγκόσμια αναγνωρισμένο οργανισμό JACIE για τη μόνη στη Βόρεια Ελλάδα Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών και αιμοποιητικών κυττάρων, για το Εργαστήριο μοριακής βιολογίας για εξέταση βασική για μεταμοσχευμένους ασθενείς. Επίσης διαπίστευση για την πρώτη στο ΕΣΥ από το 1999 Δημόσια Τράπεζα Βλαστοκυττάρων Ομφαλιοπλακουντικού Αίματος καθώς και οκτώ πιστοποιήσεις για αντίστοιχες εξειδικευμένες εξετάσεις στο εργαστήριο Μοριακής και Κυτταρικής Βιολογίας, στο εργαστήριο Κυτταρογενετικής. Συμμετέχει σε δύο διεθνή προγράμματα εναρμόνισης εκτέλεσης εξετάσεων. Το Αιμαατολογικό Τμήμα αποτελεί καταφύγιο ζωής στην αντιμετώπιση χιλιάδων ασθενών με βαριά αιματολογικά και αυτοάνοσα νοσήματα.


2. Η Καρδιοθωρακοχειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου στην Κατηγορία Αποτελεσματικη Διοίκηση Κλινικής Νοσοκομείου το Ασημένιο Βραβείο (silver) για τον Έλεγχο Επιδόσεων Καρδιοχειρουργικού Τμήματος. Το βραβείο έλαβε ο Συντονιστής Διευθυντής, κ. Γεώργιος Δρόσος.

Ο αριθμός των επεμβάσεων που διενεργούνται σε μία καρδιοχειρουργική κλινική ενός δημόσιου νοσοκομείου στην Ελλάδα είναι ένα στοιχείο που εύκολα καταμετράται. Τα αποτελέσματα όμως των επεμβάσεων, οι επιπλοκές που εμφανίζουν οι ασθενείς και σε ποια συχνότητα, η ταχύτητα ανάρρωσης, η διάρκεια παραμονής μετεγχειρητικά και οι επανεισαγωγές στο χειρουργείο δυστυχώς δεν καταγράφονται και δεν ανακοινώνονται συστηματικά. Σε λίγες μόνο κλινικές τα αποτελέσματα συγκρίνονται με αντίστοιχα κέντρων του εξωτερικού και λαμβάνονται υπ’ όψιν προκειμένου να γίνουν βελτιωτικές παρεμβάσεις, όπου απαιτούνται, πάντα έπειτα από πρωτοβουλία των γιατρών και χωρίς καμία ουσιαστική επιβράβευση όπου αποδεικνύεται ότι επιτελείται πολύ καλό έργο.

Το Καρδιοχειρουργικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης “Γ.Παπανικολάου” αποτελεί μία από τις τρεις μεγαλύτερες καρδιοχειρουργικές κλινικές του ΕΣΥ στην Ελλάδα, επωμιζόμενη έναν μεγάλο όγκο περιστατικών από την Μακεδονία και τις γειτονικές Περιφέρειες, με συνολικά περισσότερες από 600 καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις (αορτοστεφανιαίες παρακάμψεις, αντικαταστάσεις βαλβίδων, χειρουργική αορτής) τον χρόνο και με χαμηλό κόστος για το Δημόσιο. Το ΚΕΝ για μια στεφανιαία επέμβαση ή επέμβαση βαλβίδας, χωρίς επιπλοκές, κοστολογείται σε 7300 και 9300 ευρώ αντίστοιχα. Σύμφωνα με υπολογισμούς του νοσοκομείου, η κοστολόγηση των υλικών για κάθε καρδιοχειρουργικό περιστατικό δεν υπερβαίνει τα 2900 ευρώ. Γίνεται αντιληπτό ότι, ακόμα και με την επιπλέον επιβάρυνση με τα έξοδα μισθοδοσίας του προσωπικού και των μετεγχειρητικών νοσηλίων, μια ανεπίπλοκη καρδιοχειρουργική επέμβαση παραμένει κερδοφόρα στο νοσοκομείο μας. Ο έλεγχος και η αξιολόγηση βέβαια, αποτελούν βασική προϋπόθεση όπως και απαίτηση των προτύπων ποιότητας. Η ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες αξιολογείται σε εβδομαδιαίες συναντήσεις των μελών της “Ομάδας Καρδιάς” (χειρουργοί, αναισθησιολόγοι, εντατικολόγοι, νοσηλευτές μονάδας και τμήματος και φυσικοθεραπευτές) και επιπλέον τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στο νοσοκομείο σε εξαμηνιαία και ετήσια βάση, με στόχο την μεγιστοποίηση του οφέλους για τον ασθενή και την μείωση ή/και εξάλειψη των πιθανών κινδύνων κατά τη διαδικασία παροχής φροντίδας υγείας.

Αν και η έννοια της διασφάλισης ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας έχει συνδεθεί με τεχνικά θέματα, όπως η διάθεση σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, γίνεται αντιληπτό ότι η έννοια της ποιότητας είναι ευρύτερη και αφορά στη συνολική λειτουργία ενός τμήματος με αφετηρία τα ζητήματα στελέχωσης, διοίκησης και οργάνωσης έως την κλινική πρακτική και με επίκεντρο τις ανάγκες του ασθενούς. Συνεπώς, η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και η βελτιστοποίηση κρίσιμων σημείων της λειτουργίας ενός τμήματος είναι απαραίτητη για να εξασφαλιστεί ότι κάθε ασθενής θα λάβει τη βέλτιστη διαθέσιμη αντιμετώπιση για την περίπτωσή του.


3. Το Νεφρολογικό Τμήμα-Μονάδα Τεχνητού Νεφρού στην Κατηγορία ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ το Χάλκινο Βραβείο (bornze) για το πρόγραμμα e-NeΦros Ολοκληρωμένη Ηλεκτρονική Νεφρολογική Φροντίδα. Το βραβείο έλαβε ο Συντονιστής Διευθυντής, κ. Γεράσιμος Μπαμίχας.

Το Γ.Ν.Θ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» υιοθετώντας στρατηγικές ηλεκτρονικής υγείας και εργαλεία Evidence Based Medicine στις κλινικές πρακτικές του καινοτομεί έχοντας αναπτύξει την πρώτη κλινική για την παροχή Ολοκληρωμένης Ηλεκτρονικής Νεφρολογικής Φροντίδας στην χώρα μας. Το e-NeΦros αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα αυτοματοποιημένων διαδικασιών και υπηρεσιών νεφρολογικής φροντίδας. Αποτελείται από ασθενοκεντρικό και εξατομικευμένο περιβάλλον διαχείρισης των νεφρολογικών νοσημάτων, από πλήρως ψηφιοποιημένα τμήματα της Νεφρολογικής Κλινικής, από το πιο προηγμένο συνεργατικό περιβάλλον που πολλαπλασιάζει το όφελος προς τον νεφρολογικό ασθενή και από διαδικασίες εξ αποστάσεως υποστήριξης των ασθενών. Το σύστημα λειτουργεί σε Health Cloud επιτρέποντας την online πρόσβαση από οπουδήποτε.

Το Νεφρολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου βραβεύεται για δεύτερη φορά στη διοργάνωση Health Business Awards (2018) για το πρωτοποριακό πρόγραμμα ηλεκτρονικής υγείας «Ηλεκτρονικό Σύστημα Ολοκληρωμένης Νεφρολογικής Φροντίδας» στην κατηγορία “Καινοτόμος εξοπλισμός ή ιατρική υπηρεσία”.

Μέλι κρέμα Γεωργάκα

Μέλι κρέμα Γεωργάκα
Το λατρεύουν τα παιδιά
Όνομα

Αθλητικα Αστεία Αυτοκινητο Γνώμη Γυναικα Διατροφή Διεθνή Έγκλημα Εκλογές 2019 Ελλαδα Εξοδος επιδόματα Επιχειρησεις Εργασιακά Ζώδια θείος Θεσσαλονίκη Καιρός Κινηματογράφος κοινωνια κοροναϊός Κόσμος μαγειρική Μακεδονία Μουσική Οικονομία όλα Θεσσαλονίκη παιδεία Περιβάλλον Περιεργα πολιτική Σχεσεις Τεχνες-Πολιτισμος Τεχνολογία Τουρισμος Υγεία Φύση Φωτογραφια Χαλκιδικη Χρηστικα Aστυνομικα νεα Internet jewels Lifestyle Media Quiz slideshow video
false
ltr
item
OΛΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ !!!: Διακρίσεις για το Νοσοκομείο “Γεώργιος Παπανικολάου”
Διακρίσεις για το Νοσοκομείο “Γεώργιος Παπανικολάου”
https://1.bp.blogspot.com/-xwq5Fkm2fNk/XZtdlS606qI/AAAAAAACP3c/ddXoIzRHjRUjDvcs_8lKK2oX0pZrU_RlQCLcBGAsYHQ/s640/nosokomeio-papanikolaou.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-xwq5Fkm2fNk/XZtdlS606qI/AAAAAAACP3c/ddXoIzRHjRUjDvcs_8lKK2oX0pZrU_RlQCLcBGAsYHQ/s72-c/nosokomeio-papanikolaou.jpg
OΛΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ !!!
https://www.olathessaloniki.com/2019/10/blog-post_59.html
https://www.olathessaloniki.com/
https://www.olathessaloniki.com/
https://www.olathessaloniki.com/2019/10/blog-post_59.html
true
65558835043622369
UTF-8
Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy