Θριαμβευτικά τα νέα για "Σκλαβενίτη"

Πολύ καλά τα νέα για "Σκλαβενίτη"
Στα €60 εκατ. ευρώ από €109 εκατ. οι ζημιές της Σκλαβενίτης
Ζημιές προ φόρων 60 εκατ. ευρώ (και μετά φόρων 48,2 εκατ. ευρώ) κατέγραψε η εταιρεία Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης Α.Ε.Ε. για την οικονομική χρήση του 2018, την πρώτη πλήρη χρήση μετά την απορρόφηση των δραστηριοτήτων της Μαρινόπουλος (ως ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής και μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων των εξυγιανθεισών εταιρειών της Μαρινόπουλος ορίστηκε η 28.2.2017). Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που αναρτήθηκαν στο ΓΕΜΗ πριν λίγες ημέρες (29 Οκτωβρίου 2019) Οι ζημιές προ φόρων και μετά φόρων είναι μειωμένες έναντι 109,796 εκατ. ευρώ και 84,37 εκατ. ευρώ αντίστοιχα το 2017.

Σε ότι αφορά τον κύκλο εργασιών, αυξήθηκε 19,2% στα 3,011 δισεκατομμύρια ευρώ με το ποσοστό μεικτού κέρδους να βελτιώνεται στο 24,44% το 2018 από 23,79% το 2017.
Η βελτίωση του μεικτού κέρδους ήταν αυτή που οδήγησε και σε μείωση των ζημιών παρά τα αυξημένα έξοδα διάθεσης στα 599 εκατ. ευρώ από 538 εκατ. ευρώ το 2017.
Τα δάνεια του ομίλου ανέρχονται σε 901 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένου 153 εκατ. ευρώ υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις. Οι υποχρεώσεις προς προμηθευτές ανήλθαν σε 1,185 δισ. ευρώ.

Να σημειώσουμε πως η εταιρεία Ελληνικές Υπεραγορές Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία με επικεφαλής τον Γεράσιμο Σ. Σκλαβενίτη, 57 ετών είναι σχετικά νέα. Ιδρύθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 2016 ως θυγατρική της τότε μητρικής «Ι. & Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.» Εν συνεχεία απορρόφησε τα περιουσιακά στοιχεία της Μαρινόπουλος ενώ στις αρχές του 2018 απορρόφησε την τότε μητρική της εταιρεία «Ι. & Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.».
Νεότερη Παλαιότερη