Διανομή laptop και σταθερών Η/Υ από το Δήμο, σε δικαιούχους μαθητές της Κασσάνδρας

Laptop σε μαθητές των Σχολικών μονάδων του Δήμου Κασσάνδρας για να συμμετέχουν με ευχέρεια στην εξ' αποστάσεως μαθησιακή διαδικασία που ορίζεται από τα μέτρα πρόληψης κατά του Covid-19 ,διένειμε ο Δήμος Κασσάνδρας σε συνεργασία με τις δύο Σχολικές Επιτροπές οι οποίες διέθεσαν τα απαραίτητα κονδύλια από το συνολικό προϋπολογισμό τους, στο πλαίσιο ενίσχυσης των μαθητών με εφόδια απαραίτητα για την παρακολούθηση των μαθημάτων τους.

Τη διαδικασία προμήθειας των 110 Laptop για τις ανάγκες των μαθητών της δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των 170 σταθερών Η/Υ για τις ανάγκες των μαθητών της πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, συντόνισαν οι δύο Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Κασσάνδρας σε συνεργασία με τους διευθυντές των Σχολικών μονάδων που διατύπωσαν το σχετικό αίτημα και ήταν αρμόδιοι για την κατάρτιση της λίστας δικαιούχων μαθητών.

Τα Laptop και τα τερματικά θα επιστραφούν από τους μαθητές στα Σχολεία στις 30 Ιουνίου,με τη λήξη της Εκπαιδευτικής χρονιάς και θα διανεμηθούν εκ νέου με την έναρξη του σχολικού έτους,αφού ακολουθηθεί και πάλι η ανάλογη διαδικασία για τους δικαιούχους του επόμενου έτους.

Πρόκειται για μία κίνηση της Διοίκησης του Δήμου Κασσάνδρας σε συνεργασία με την Εκπαιδευτική Κοινότητα της περιοχής με σκοπό να υποβοηθήσει τη μελέτη και πρόοδο των μαθητών της Κασσάνδρας.
Νεότερη Παλαιότερη