Τα έγγραφα που απαιτούνται για τις μετακινήσεις κατά την απαγόρευση κυκλοφορίας

SHARE:

Στα πρότυπα του πρώτου lockdown, είναι τα ειδικά έγγραφα και η αποστολή sms στο 13033 για την μετακίνηση των πολιτών σε όλη τη χώρα, μετά και την επιβολή των νέων έκτακτων μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού.
 Τα μέτρα τίθενται σε εφαρμογή από το Σάββατο στις 6 π.μ και για τρεις εβδομάδες έως και την 30η Νοεμβρίου, οπότε και ισχύει η απαγόρευση κυκλοφορίας. Διευκρινίσεις για τις μετακινήσεις θα κάνει στις 18:00 ο Νίκος Χαρδαλιάς. 

 Στο forma.gov.gr παρέχονται όλες οι οδηγίες που αφορούν την απαγόρευση κυκλοφορίας ενώ υπάρχουν και οι δύο τύποι εγγράφων, όπου οι πολίτες πρέπει να δηλώνουν την κίνησή τους. 

 Οι μετακινήσεις των πολιτών απαγορεύονται μεταξύ 00:00 έως 05:00 ενώ επιτρέπονται μόνο οι μετακινήσεις για λόγους εργασίας (με βεβαίωση εργοδότη τύπου Α, χωρίς SMS), υγείας (SMS – Επιλογή 1) και η ατομική κίνηση με κατοικίδιο ζώο (SMS – Επιλογή 6). 

 Σημειώνεται επίσης ότι η μετάβαση ανήλικων τέκνων από και προς τις σχολικές μονάδες επιτρέπεται από έναν γονέα/κηδεμόνα με την αποστολή SMS – Επιλογή 4 και με πιστοποιητικό-βεβαίωση της Διεύθυνσης του σχολείου, στην οποία αναγράφονται η διεύθυνση της σχολικής μονάδας και η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή-τριας. 

Το έγγραφο για τους εργαζόμενους 
 Στην ιστοσελίδα forma.gov.gr έχουν αναρτηθεί τα έγγραφα τα οποία θα πρέπει να συμπληρώνουν οι πολίτες, ενώ δίνονται και όλες οι οδηγίες αναλυτικά. Ο πρώτος τύπος εγγράφου αφορά τους εργαζόμενους. 
 Το έγγραφο αυτό συμπληρώνεται μια φορά και παρέχεται με προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος από τον εργοδότη ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του σε περίπτωση νομικού προσώπου ή, σε περίπτωση ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοαπασχολούμενου, από τον ίδιο. Περιέχει το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και τον τόπο εργασίας του εργαζόμενου, καθώς και το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησής του. Ο εργαζόμενος τη φέρει υποχρεωτικά μαζί του κατά τις μετακινήσεις του προς και από την εργασία του. 

Η διαδικασία για τις υπόλοιπες μετακινήσεις 
 Πέρα από τη μετακίνηση των εργαζομένων, για τις υπόλοιπες κατ' εξαίρεση μετακινήσεις στην απαγόρευση κυκλοφορίας θα υπάρχει - κατά το πρότυπο του Μαρτίου και εκτός απροόπτου - τριπλή διαδικασία. 
 Αυτές οι μετακινήσεις μπορούν να γίνουν είτε με τη συμπλήρωση φόρμας που θα μπορούν να βρουν οι πολίτες στην ιστοσελίδα forma.gov.gr, είτε αναγράφοντας σε ένα λευκό χαρτί δήλωση με τα στοιχεία τους και τον λόγο μετακίνησης ή αποστέλλοντας SMS στον αριθμό 13033. 

 Στην τρίτη περίπτωση, οι πολίτες αναφέρουν έναν από τους 6 αριθμούς κωδικοποίησης των μετακινήσεων, αφήνουν κενό, αναγράφουν το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση κατοικία τους. 
 Το SMS είναι δωρεάν, ενώ οι πάροχοι τηλεπικοινωνιών δεν κρατούν τα δεδομένα των πολιτών, τα οποία αυτομάτως θα διαγράφονται. 

Αποστολή SMS στο 13033
 Η αποστολή των SMS στο 13033 γίνεται όπως και στο lockdown του Μαρτίου, στέλνοντας τον αντίστοιχο αριθμό που αιτιολογεί την έξοδο από το σπίτι. 
 1. Μετακίνηση για λόγους υγείας (μετάβαση σε φαρμακείο, επίσκεψη στον γιατρό ή μετάβαση σε νοσοκομείο ή κέντρο υγείας, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία). (SMS – Επιλογή 1) 
 2. Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών ειδών πρώτης ανάγκης, όπου δεν είναι δυνατή η έγκαιρη αποστολή τους. (SMS – Επιλογή 2) 
 3. Μετάβαση σε δημόσια υπηρεσία, εφόσον δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική ή τηλεφωνική εξυπηρέτηση και μόνο για κατεπείγουσες ανάγκες, μετά από τον καθορισμό ραντεβού για το οποίο ενημερώνεται εγγράφως ή ηλεκτρονικώς ο πολίτης και υπό την επιπλέον προϋπόθεση επίδειξης της ως άνω ενημέρωσης. Μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή. (SMS – Επιλογή 3) 
 4. Μετάβαση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη. Μεταφορά από και προς τον τόπο εργασίας συζύγου ή συγγενούς πρώτου βαθμού, εφόσον υφίσταται σχετική ανάγκη. Μεταφορά ανηλίκου από και προς σχολική μονάδα (SMS – Επιλογή 4) 
 5. Μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία) υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος ή μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. (SMS – Επιλογή 5) 
 6. Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο, ατομικά ή ανά δύο (2) άτομα, υπό την προϋπόθεση τήρησης στην τελευταία αυτή περίπτωση της αναγκαίας απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου. Μετάβαση για σίτιση αδέσποτων ζώων, εφόσον η μετάβαση πραγματοποιείται εντός του δήμου κατοικίας του πολίτη. (SMS – Επιλογή 6) 
 Σε περίπτωση ελέγχου, θα πρέπει να επιδεικνύετε το SMS μαζί με την αστυνομική ταυτότητα.

 Χειρόγραφη Βεβαίωση 
 Όσοι δεν δύνανται να πραγματοποιήσουν τις εξόδους τους με ηλεκτρονική βεβαίωση ή αποστολή sms μπορούν να συμπληρώσουν μια χειρόγραφη βεβαίωση, οι οποία πρέπει να έχει τις εξής πληροφορίες

  • Όνομα/Επίθετο 
  • Διεύθυνση Κατοικίας 
  • Λόγο μετακίνησης που εμπίπτει στις παραπάνω επιτρεπόμενες κατηγορίες και διεύθυνση προορισμού Ημερομηνία, ώρα, υπογραφή 

 Για τις υπόλοιπες μετακινήσεις που εξαιρούνται: 
Για τις άλλες περιπτώσεις (μετάβαση σε σούπερ μάρκετ, φαρμακείο, τράπεζα κοκ) και για κάθε μεμονωμένη κίνηση οι πολίτες πρέπει να συμπληρώνουν κάθε φορά τη βεβαίωση τύπου Β με το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και τον τόπο προορισμού του πολίτη, καθώς και τον συγκεκριμένο λόγο της μετακίνησης. 
 Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες θα πρέπει να έχουν μαζί τους ταυτότητα ή διαβατήριο, ενώ όσοι παραβιάζουν την απαγόρευση άσκοπων μετακινήσεων θα τιμωρούνται με πρόστιμο. 

 Μετακίνηση εκτός νομού
 Η απαγόρευση κυκλοφορίας ξεκινάει το πρωί του Σαββάτου και η μετακίνηση εκτός νομού επιτρέπεται για εργασία και συγκεκριμένα μετάβαση από και προς την εργασία, που πιστοποιείται με σχετική έγγραφη βεβαίωση του εργοδότη μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. 

Το ίδιο ισχύει και εφόσον πρόκειται για αυτοαπασχολούμενο. 
 -Μετακίνηση για λόγους υγείας που πιστοποιείται με σχετική ιατρική βεβαίωση. 
 -Μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, που πιστοποιείται με έγγραφη δήλωση του πολίτη. 
 -Μετακίνηση εκτός νομού για μετάβαση στον τόπο της μόνιμης κατοικίας Σε αυτή την περίπτωση τον Μάρτιο επιτρεπόταν η εφάπαξ μετάβαση στον τόπο της μόνιμης κατοικίας που πιστοποιείται με Βεβαίωση Κατοικίας Ειδικής Χρήσης που λαμβάνεται ατελώς από την ΑΑΔΕ. Η μετάβαση μπορεί να γίνει μόνο μια φορά, χωρίς δικαίωμα επιστροφής. 
 
Ο έλεγχος για τη διαπίστωση των παραβάσεων και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων γίνεται από την Ελληνική Αστυνομία, τη Δημοτική Αστυνομία, τις Λιμενικές Αρχές στην περιοχή ευθύνης τους και την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Θα υπάρξει δε, ειδική μέριμνα για όλες τις εποχικές εργασίες, όπως η ελαιοσυγκομιδή. 

Μέλι Γεωργάκα

Μέλι Γεωργάκα
Αρναία Χαλκιδικής

[ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ]$type=three$m=0$readmore=hide$va=0$l=0$sn=0$hide=home$c=12

Όνομα

Αγιον Ορος Αθλητικα Αμυνα Αμφίπολη αναισθησιολόγος Αντώνης Κανάκης ΑΠΘ Απόστολος Γκλέτσος Αστεία Αυστραλία Αυτοκινητο αυτοκτονία Βέλγιο Βελόπουλος βιτριόλι Βόλος Γαλάζιες Σημαίες Γνώμη Γυναικα Δήμητρα Λίανη δημοσιοποίηση εγκληματιών Διακοπή ρεύματος Διάστημα Διατροφή Διεθνή Δικαιοσύνη Εβρος Εγκλημα Έγκλημα Εκλογές 2019 Ελενα Ράπτη Ελλαδα Ελλάδα Ελληνοτουρκικά εξαφάνιση Εξοδος επιδόματα Επιχειρησεις Εργασιακά Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΦΕΤ Ζέρβας Ζώδια θείος Θεσσαλονίκη ιερέας Ινδία Ισλαμιστές Ισπανία Ιταλία Καβάλα Καιρός Καλαμαριά Καρανίκας Κατερίνα Καινούργιου Κατερίνη Κέρκυρα Κιλκίς Κινηματογράφος κινητό κοινωνια Κοινωνία κομμωτής κοροναϊός Κορωναϊός Κόσμος Κρήτη Λατινοπούλου Λευκορωσία Λίνα Μενδώνη μαγειρική Μακεδονία ΜΑΤ Μετρό Μιχάλης Ιατρόπουλος Μουσική Μπαντέρας Μπουτάρης Μύκονος Ναυτιλία Νοσοκομείο Γεννηματάς ΟΑΣΘ οικοδόμοι Οικονομία όλα Θεσσαλονίκη παθολόγος παιδεία Παναγιώτης Ψωμιάδης Πανόραμα Πάτρα Περιβάλλον Περιεργα Περιφερειακή οδός ποδόσφαιρο Πολεμική Αεροπορία πολιτική πορείες πυρκαγιά Ρόδος Ρωσία Σέρρες Σκόπια Σοφία Βόσσου συγκεντρώσεις συνέδριο Σχεσεις Ταχιάος Τεχνες-Πολιτισμος Τεχνολογία Τζόκερ Τουρισμος Τροχαίο Τσίπρας Τσιτσιπάς Υγεία φακελάκι Φύση Φωτογραφια Χαλκηδόνα Χαλκίδα Χαλκιδικη Χαλκιδική Χρηστικα Χρυσηίδα Δημουλίδου Aστυνομικα νεα Aegean Amber allert Erdogan facebook Hollywood instagram Internet jewels Lifestyle lockdown Media missing allert NFL Quiz sl slideshow video
false
ltr
item
OΛΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ !!!: Τα έγγραφα που απαιτούνται για τις μετακινήσεις κατά την απαγόρευση κυκλοφορίας
Τα έγγραφα που απαιτούνται για τις μετακινήσεις κατά την απαγόρευση κυκλοφορίας
https://1.bp.blogspot.com/-HSpUbJjWm_0/X6ZhQPc6czI/AAAAAAAC_2o/GRuVCbg3i4ce-1ghLKRI4Cm1BlOthKiYQCLcBGAsYHQ/w400-h250/54542121.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-HSpUbJjWm_0/X6ZhQPc6czI/AAAAAAAC_2o/GRuVCbg3i4ce-1ghLKRI4Cm1BlOthKiYQCLcBGAsYHQ/s72-w400-c-h250/54542121.jpg
OΛΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ !!!
https://www.olathessaloniki.com/2020/11/blog-post_25.html
https://www.olathessaloniki.com/
https://www.olathessaloniki.com/
https://www.olathessaloniki.com/2020/11/blog-post_25.html
true
65558835043622369
UTF-8
Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy