Εργα υποδομής σε κοινότητες της Κασσάνδρας


Εξωραΐζονται κεντρικές οδοί στο Πευκοχώρι


Τα έργα εξωραϊσμού κεντρικών οδών του Πευκοχωρίου στον Δήμο Κασσάνδρας είναι άλλη μια δέσμευση της δημοτικής αρχής που γίνεται πραγματικότητα.

Στο Πευκοχώρι υλοποιείται μια μεγάλη και σοβαρή παρέμβαση σε κεντρικούς δρόμους με κατασκευή νέων πεζοδρομίων και διαπλατύνσεις για τη διασφάλιση της ελεγχόμενης πλέον κίνησης οχημάτων και της κίνησης πεζών. Το πλάτος των νέων δρόμων θα είναι επαρκές μεν για την κίνηση κάθε οχήματος επί της οδού, αλλά ταυτόχρονα απαγορευτικό για παραβατικά φαινόμενα «διπλοπαρκαρίσματος». Παράλληλα διαμορφώνουμε πλήρως φωτιζόμενα πεζοδρόμια για την ασφαλή κίνηση των πεζών.

Σε κατάλληλες θέσεις των υπό βελτίωση κάθετων οδών θα γίνουν διαβάσεις με κατάλληλο σχεδιασμό και για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ. Επίσης, βελτιώνεται τεχνικά το υφιστάμενο δικτύου αποστράγγισης των ομβρίων υδάτων, ενώ τοποθετούνται και κάδοι απορριμμάτων.

Στις θέσεις διασταύρωσης των δύο κάθετων οδών με την παραλιακή οδό καθώς και την επαρχιακή, προβλέπεται η τοποθέτηση βυθιζόμενων κολωνακίων για την ελεγχόμενη δίοδο οχημάτων κατά μήκος των υπόψη κάθετων οδών. Τέλος, προβλέπεται η τοποθέτηση των κατάλληλων κατακόρυφων πινακίδων σήμανσης σύμφωνα με την αντίστοιχη μελέτη.

«Θέλουμε το Πευκοχώρι, που είναι από τις πλέον τουριστικές κοινότητες του Δήμου μας, να αποτελέσει πρότυπο παραθεριστικού οικισμού, και να εξυπηρετεί τόσο τους εκατοντάδες θερινούς επισκέπτες, όσο και τους μόνιμους κατοίκους του. Οι παρεμβάσεις μας αποσκοπούν στην ομαλή κίνηση των οχημάτων εντός του οικισμού, την ασφαλή καθημερινή βόλτα των πολιτών και των εξωραϊσμό του χωριού στο σύνολό του», δήλωσε η δήμαρχος Κασσάνδρας Αναστασία Χαλκιά.

Αναπλάσεις στο παραλιακό μέτωπο Χανιώτης


Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι εργασίες ανάπλασης της παραλιακής ζώνης στον οικισμό Χανιώτης του δήμου Κασσάνδρας.
Στο πλαίσιο του έργου εκτελούνται ήπιες παρεμβάσεις που δεν αλλοιώνουν το φυσικό περιβάλλον:
- η υφιστάμενη φύτευση (τάπητας, δέντρα, θάμνοι) διατηρείται και βελτιώνεται με την προσθήκη νέων δέντρων και θάμνων
- κατάλληλος αστικός εξοπλισμός και φωτιστικών σωμάτων
- εξασφάλιση άνετης πρόσβασης ΑμεΑ προς κάθε κατεύθυνση
- υπαίθριοι χώροι στάσης – ανάπαυσης – θέασης προς τον Τορωναίο Κόλπο, ελεύθεροι χώροι κίνησης πεζών καθώς και χώρος για παιχνίδι των μικρών επισκεπτών του χώρου.
Το έργο χρηματοδοτείται από τον Άξονα Προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2019» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2019-2020 του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας / ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ με το ποσό των 236.924,00 € και από ιδίους πόρους του Δήμου Κασσάνδρας με το ποσό των 106.711,64 € και βαρύνει από τον K.A. 30-7322.005 τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του έτους 2022.
«Πιστοί στις δεσμεύσεις μας προχωρήσαμε έγκαιρα στην υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Πράσινο Ταμείο και με ολικό Προϋπολογισμό 608.000,01€ πετύχαμε την έγκριση του έργου ώστε να υπογραφεί στη συνέχεια η σύμβαση με τον ανάδοχο. Υλοποιούμε σταδιακά τους στόχους που θέσαμε για αναβάθμιση των οικισμών του δήμου, μέσα από μικρές και μεγαλύτερες παρεμβάσεις με υψηλό αισθητικό περιεχόμενο και πρακτική κάλυψη των τοπικών αναγκών», ανέφερε σε δήλωσή της η δήμαρχος Κασσάνδρας Αναστασία Χαλκιά.
 

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Νεότερη Παλαιότερη