Ζητείται γραμματέας στον Σύνδεσμο Εργολάβων Θερμοϋδραυλικών

 


Ο Σύνδεσμος Εργολάβων Θερμοϋδραυλικών ν. Θεσσαλονίκης, ενδιαφέρεται να προσλάβει Γραμματέα, για να προσφέρει γραμματειακή υποστήριξη, για κάλυψη των αναγκών του γραφείου.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ :

1) Γνώση Αγγλικής γλώσσας.

2) Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (Windows, Word, Excel, Outlook).

3) Πνεύμα ομαδικής εργασίας, αλλά και ικανότητα να εργάζεται ανεξάρτητα.

4) Ευχάριστη προσωπικότητα και ακεραιότητα χαρακτήρα.

5) Ειλικρίνεια, Εχεμύθεια, Εντιμότητα, Ομαδικότητα.

6) Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, σε ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.

7) Διάθεση για Εργασία.

8) Έμφαση στην λεπτομέρεια.

9) Συνέπεια.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΘΕΣΗΣ :

2 με 3 χρόνια σχετικής εμπειρίας, σε παρόμοια θέση.

Αποστολή Βιογραφικών στη διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου : info@seyth.gr


ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Νεότερη Παλαιότερη