Ουρανοξύστης 100 μέτρων στην Ανατολική Θεσσαλονίκη

Μεγάλη οικιστική-εμπορική-πολιτιστική επένδυση δρομολογείται στο πρώην βιομηχανικό ακίνητο των Κεραμείων Αλλατίνη στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, από τον γνωστό επιχειρηματία και πρόεδρο της SANI/IKOS Σταύρο Ανδρεάδη.

Το ιστορικό βιομηχανικό ακίνητο της Θεσσαλονίκης έχει ήδη περάσει στην "ΣΤΑΝΤΑ ΑΕΔΑ" (Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Ακινήτων), ιδιοκτησίας του κ.Ανδρεάδη. 

Την πρόταση αξιοποίησης της περιοχής «Κεραμείων Αλλατίνη» Δήμου Θεσσαλονίκης, έδωσε στη δημοσιότητα η ανώνυμη εταιρεία ΣΤΑΝΤΑ Α.Ε, ιδιοκτήτρια του ακινήτου.

Με το προτεινόμενο πολεοδομικό εργαλείο το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΕΠΣ) και την υπό διαβούλευση Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) προτείνονται η ενσωμάτωση – ανάδειξη και αποκατάσταση των διατηρητέων κτιρίων, η εκχώρηση ενός εκ των διατηρητέων κτιρίων στον Δήμο Θεσσαλονίκης με στόχο τη δημιουργία πολιτιστικών εγκαταστάσεων μητροπολιτικής κλίμακας για την πόλη της Θεσσαλονίκης, η συγκέντρωση όλης της επιτρεπόμενης νέας δόμησης σε ένα σύγχρονο και ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας ψηλό κτίριο ύψους 100 μέτρων, η δημιουργία ενός υπερτοπικής εμβέλειας αστικού πάρκου αναψυχή

Προηγουμένως τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση η  Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου για τα Κεραμεία Αλλατίνη, που περιέχει τις βασικές κατευθύνσεις και τους όρους πολεοδόμησης για την αξιοποίηση του εμβληματικού ακινήτου, το οποίο καταλαμβάνει έκταση 81,2 στρεμμάτων στην περιοχή που αποκαλείται "Νοτιοανατολική Πύλη Θεσσαλονίκης" στα διοικητικά όρια των Δήμων Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς και Πυλαίας-Χορτιάτη και βρίσκεται πολύ κοντά στον σταθμό Νέας Ελβετίας του Μετρό Θεσσαλονίκης και στην περιφερειακή οδό. 

Αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παλιά βιομηχανικά συγκροτήματα της Θεσσαλονίκης, καθώς το πρώτο Κεραμοποιείο στο εν λόγω ακίνητο κατασκευάστηκε το 1848  και το διαδέχτηκε το 1880 το μεγάλο - ακόμη και για τα σημερινά δεδομένα - εργοστάσιο παραγωγής, τούβλων, κεραμιδιών γαλλικού τύπου, πήλινων σωλήνων, καπνοδόχων κ.ο.κ., που εξάγονταν σε όλα Βαλκάνια, την Ευρώπη και την Ανατολή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ακίνητο αποκτήθηκε έναντι αντιτίμου της τάξης των 10 εκατ.ευρώ. Εντός του ακινήτου υπάρχουν επτά κτίσματα που χαρακτηρίζονται μνημεία. Διατηρείται το κέλυφός τους ως δείγμα βιομηχανικής αρχιτεκτονικής, ενώ το κεντρικό κτήριο και τμήμα αυτού θα διατηρηθεί ως μουσείο του εαυτού του και το υπόλοιπο θα φιλοξενήσει δημόσιες η διοικητικές λειτουργίες πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Το σύνολο της κάλυψης των κτισμάτων είναι περίπου 8.800 τ.μ. και η συνολική δόμηση υπολογίζεται σε περίπου 10.500 τ.μ.


Στην Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων προτείνονται τέσσερις άξονες ρυθμίσεων-ενεργειών-παρεμβάσεων:

- Αποκατάσταση και επανάχρηση των σημαντικού μεγέθους διατηρητέων κτιρίων που βρίσκονται εντός του ακινήτου

-Δημιουργία υπερτοπικού πόλου μητροπολιτικού χαρακτήρα αστικών κεντρικών λειτουργιών, στον οποίο θα περιλαμβάνονται κυρίως χρήσεις κατοικίας, εμπορίου, προσωπικών υπηρεσιών

-Δημιουργία υπερτοπικού πόλου μητροπολιτικού χαρακτήρα πολιτισμού και

-Δημιουργία νέου σημαντικού μεγέθους κοινόχρηστου χώρου, ο οποίος θα λειτουργεί σε συνέχεια των υφιστάμενων κοινόχρηστων χώρων της περιοχής Νέας Ελβετίας, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις δημιουργίας ενός μητροπολιτικού πάρκου πόλης.

«Συνολικά, η προσδοκώμενη ρύθμιση του χωρικού προορισμού με τον καθορισμό χρήσεων γης και όρων δόμησης εντάσσεται, πέραν της υλοποίησης μιας επιχειρηματικής επιλογής, σε επιδιώξεις περί ανάδειξης – αναβάθμισης της νοτιοανατολικής εισόδου της πόλης με τη δημιουργία ενός τοπόσημου, δημιουργίας ενός μητροπολιτικού πόλου λειτουργιών και ανάδειξης – ενσωμάτωσης στις λειτουργίες της πόλης, του μνημείου βιομηχανικής κληρονομιάς των παλαιών κεραμείων. Το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης επέμβασης θα είναι η ανάδειξη ενός υπερτοπικού πόλου πολιτιστικής ανάπτυξης και επιχειρηματικής δραστηριότητας, ανοιχτό στην πόλη της Θεσσαλονίκης και τους πολίτες της, ο οποίος θα συνδυάζει το σεβασμό και την προώθηση της ιστορικότητας της περιοχής και της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς στα πλαίσια της σύγχρονης, βιώσιμης ανάπτυξης και πολεοδομικής ωρίμανσης», αναφέρεται σχετικά στη Μελέτη.

Παράλληλα προβλέπεται μια σειρά από έργα κυκλοφοριακής-συγκοινωνιακής υποδομής στην περιοχή όπως η ολοκλήρωση της διάνοιξης οδού Μιχ. Ψελλού – πλέγμα Ψελλού - Υψηλάντου Παπαναστασίου, οδικοί κόμβοι της Ψελλού με τη Μουδανίων και την Παπαναστασίου, όπως και κόμβος στη συμβολή της Παπανστασίου με την Υψηλάντου, μεγάλοι χώρποι στάθμευσης στην πειοροχή του πάρκου της Νέας Ελβετίας και η ολοκλήρωση του σταθμού Μετρό "Νέα Ελβετία".


Η δημόσια διαβούλευση για την εν λόγω ΣΜΠΕ έχει διάρκεια 30 ημερών.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Νεότερη Παλαιότερη