Έξι νέα προγράμματα για ανέργους, 68.000 θέσεις εργασίας


Έξι νέα προγράμματα που θα δημιουργήσουν 68.000 θέσεις εργασίας ανακοίνωσε πριν λίγες ημέρες το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Τα προγράμματα υλοποιούνται από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) και χρηματοδοτούνται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που φτάνουν 490 εκατομμύρια ευρώ.

Σε ποιους απευθύνονται τα νέα προγράμματα;

Οι 68.000 ωφελούμενοι των προγραμμάτων είναι άνεργοι και κυρίως μακροχρόνια άνεργοι. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε νέους, σε γυναίκες, σε άτομα με αναπηρία και άλλες ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες. Αλλά και σε ανέργους σε περιοχές υψηλής ανεργίας.


Ποια προγράμματα «τρέχουν» ήδη;

Την Τετάρτη 7/12 και ώρα 13:00 άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από τις επιχειρήσεις για τα 3 από τα 6 προγράμματα. 

Συγκεκριμένα, είναι τα ακόλουθα προγράμματα:
  • Πρόγραμμα επιδότησης της εργασίας για 10.000 μακροχρόνια ανέργους 45 ετών και άνω, σε περιοχές με υψηλή ανεργία. Θα χρηματοδοτεί έως και το 80% του μισθού και των εισφορών για 18 μήνες με υποχρέωση διατήρησης της θέσης για 6 μήνες.
  • Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για 10.000 ανέργους 18-30 ετών που στοχεύει στην αναβάθμιση των προσόντων και στην προετοιμασία τους για ένταξη στην αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 7 μήνες και η ΔΥΠΑ θα καταβάλει στους ωφελούμενους μηνιαία αποζημίωση ίση με το νόμιμο κατώτατο καθαρό μισθό με πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές, καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας.
  • Πρόγραμμα επιδότησης της εργασίας για 10.000 ανέργους που αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα αυτό «τρέχει» σε δύο κύκλους:
Για ανέργους που ανήκουν σε ειδικές και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (π.χ. άτομα με αναπηρία, απεξαρτημένοι, θύματα έμφυλης βίας ή εμπορίας ανθρώπων κ.ά.). Θα χρηματοδοτεί έως και το 75% του μισθού και των εισφορών για 24 μήνες με υποχρέωση διατήρησης της θέσης για 8 μήνες.
Για ανέργους που αντιμετωπίζουν σοβαρά εμπόδια ως προς την ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας (π.χ. μονογονεϊκές οικογένειες, μητέρες που επιστρέφουν στην αγορά εργασίας μετά την ανατροφή των παιδιών τους, οι μακροχρόνια άνεργοι, άνεργοι άνω των 55 ετών, άνεργοι χωρίς υποχρεωτική εκπαίδευση, Ρομά κ.ά.). Χρηματοδοτείται έως και το 75% του μισθού και των εισφορών για 12 μήνες, με υποχρέωση διατήρησης της θέσης για 4 μήνες.


Πώς κάνω αίτηση στο πρόγραμμα;
Αιτήσεις μπορούν να γίνουν από ιδιωτικές επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να απασχολήσουν ανέργους. Μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά είτε α) μέσω της πλατφόρμας e-services της ΔΥΠΑ (dypa.gov.gr) είτε β) μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του ελληνικού δημοσίου gov.gr κάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών TAXISnet είτε γ) μέσα από την αντίστοιχη διαδρομή στον Οδηγό του Πολίτη του 1555 (https://ticketing.1555.gov.gr/odigosUI/).

Μετά την υποβολή της αίτησης, η ΔΥΠΑ επιβεβαιώνει ότι ο εργοδότης πληροί τις προϋποθέσεις και οι εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ υποδεικνύουν υποψηφίους με την ειδικότητα και τα απαιτούμενα προσόντα που δήλωσε ο εργοδότης. Ο εργοδότης επιλέγει τον ωφελούμενο και προχωρά στην πρόσληψη.


Πότε θα ξεκινήσουν τα υπόλοιπα προγράμματα;
Εντός του 2023 θα ξεκινήσουν και τα άλλα τρία προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και τα οποία είναι τα ακόλουθα:Πρόγραμμα επιδότησης της εργασίας 5.000 ανέργων, ηλικίας 18-66 ετών, με έμφαση στην πράσινη οικονομία και τις γυναίκες.
Ολοκληρωμένο πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων-επανειδίκευσης και βραχυπρόθεσμης απασχόλησης για 15.000 ανέργους (25-45 ετών).
Πιλοτικά προγράμματα συνδυασμένων δράσεων (συμβουλευτικής, πιστοποιημένης κατάρτισης και απασχόλησης) σε τέσσερις τουλάχιστον πόλεις στην ελληνική επικράτεια και αφορά σε πρώτη φάση σε 17.750 ανέργους.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Νεότερη Παλαιότερη