Τι χρώμα είναι ο ήλιος ;


Ο ήλιος εμφανίζεται συνήθως ως κίτρινος στον ουρανό. Αυτό οφείλεται στον τρόπο που η ατμόσφαιρα της Γης διαχειρίζεται το φως του ηλίου. Όταν η ηλιακή ακτινοβολία διέρχεται μέσα από την ατμόσφαιρα, διασπάται και διαχέεται, με αποτέλεσμα τον ήλιο να φαίνεται κίτρινος.

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι ο ήλιος δεν έχει πραγματικά χρώμα στο διάστημα. 
Το χρώμα που βλέπουμε εξαρτάται από τον τρόπο που η ατμόσφαιρα του πλανήτη μας αλληλεπιδρά με το φως του. Κατά τη διάρκεια της ανατολής ή δύσης, ο ήλιος εμφανίζεται πιο κόκκινος ή πορτοκαλί, καθώς το φως ταξιδεύει μέσα από μεγαλύτερο μέρος της ατμόσφαιρας και διασπάται περισσότερο.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Νεότερη Παλαιότερη