Πλασματικές εκπτώσεις από Leroy Merlin, Attica, JYSK και Πλαίσιο


Πρόστιμα συνολικού ύψους 1.480.000 ευρώ επιβλήθηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης σε 11 επιχειρήσεις μετά από ελέγχους που πραγματοποίησαν η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) και η Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή. Αφορούν παραβάσεις των διατάξεων για πλασματικές εκπτώσεις και προσφορές, αλλά και μη ορθή τήρηση της καταναλωτικής νομοθεσίας.

Ειδικότερα:
Για παραβάσεις των διατάξεων της παρ. 2α του άρθρου 15 του ν. 4177/2013, σχετικά με τη διενέργεια παραπλανητικών εκπτώσεων και προσφορών προς τους καταναλωτές, επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 1.380.000 ευρώ σε επτά επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13α του ν. 2251/1994, περί ανακοίνωσης των επωνυμιών των επιχειρήσεων στις οποίες επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους μεγαλύτερου από 50.000 ευρώ επιβλήθηκαν τα ακόλουθα πρόστιμα:

  • SGB ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. (LEROY MERLIN)ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ: 520.000 ευρώ
  • ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: 300.000 ευρώ
  • ΚΟΣΜΟΣ ΣΠΟΡ Α.Ε.ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ: 220.000 ευρώ
  • JYSK A.E.ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΙΔΗ: 120.000 ευρώ
  • WEB SUPPLIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.ΕΙΔΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ: 100.000 ευρώ
  • ΑΠΟΘΕΜΑ ΜΟΝ. .Ε.Π.Ε.ΕΙΔΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ: 100.000 ευρώ
  • ΕΥΡΩΥΠΟΔΗΜΑΤΑ: 20.000 ευρώ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Νεότερη Παλαιότερη