Πώς να ρυθμίσετε ληξιπρόθεσμες οφειλές σας : Οδηγός βήμα-βήμα

ΠΩΣ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΩ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ
Οδηγίες βήμα προς βήμα για το πως γίνεται η ηλεκτρονική ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών αλλά και το πως υπολογίζονται οι μηνιαίες δόσεις.

Tο πρώτο που πρέπει να κάνει κανείς είναι να συνδεθεί με την ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, και τον παρακάτω σύνδεσμο.


Και μετά επιλεγουμε τηνη Ρ2 «Αίτηση πάγιας ρύθμισης οφειλών ν.4152/2013 ” καθώς ειναι και η μόνη ενεργή ρύθμιση.

Κατόπιν θα εμφανισθεί η σχετική σελίδα της ρύθμισης με τα ατομικά στοιχεία, την επιλογή της ρύθμισης, τα ποσά υπό ρύθμιση και τις σχετικές ως τη στιγμή αυτή προσαυξήσεις. Εφόσον όλα είναι οκ, προχωρεί κανείς στην επόμενη σελίδα.


Στη σελίδα αυτή θα πρέπει να εισαχθούν τα εξής στοιχεία:
(α) ο αριθμός των δόσεων που επιθυμεί κανείς, στοιχείο το οποίο θα καθορίσει τόσο το ποσό της δόσης όσο και το τελικό ποσό πληρωμής εξαιτίας των επιβαρύνσεων.
(β) Το μηνιαίο καθαρό εισόδημα
(γ) τις πάγιες μηνιαίες υποχρεώσεις και
(δ) οποιοδήποτε αναμενόμενο μελλοντικό εισόδημα.Εφόσον συμπληρωθούν οι απαραίτητες πληροφορίες, θα εμφανισθούν τόσο το πληρωτέο ποσό στο τέλος των 12 δόσεων όσο και το ποσό της κάθε δόσης της ρύθμισης. Κατόπιν τούτου μπορεί κανείς να προχωρήσει στην επόμενη σελίδα.

Το μόνο που μένει είναι να πατήσει κανείς το κουμπί «Υποβολή» και η αίτηση της ρύθμισης θα υποβληθεί για έγκριση στο Taxisnet. Στην επόμενη οθόνη να κάνεται εκτύπωση , καθώς με το χαρτί αυτό το οποίο περιέχει την ταυτότητα των ρυθμισμένων οφειλών θα το πάτει στην Τράπεζα και θα ορίσει την πάγια εντολή της αποπληρωμής.
Εάν σας ενδιαφέρει να σας ενημερώσουμε γι’ αυτό το θέμα, επικοινωνήστε μαζί μας.

Θα είναι χαρά μας να συνεργαστούμε


Ο Δρ. Χρήστος Χατζηχρήστος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα ως Λογιστής, Φοροτεχνικός Α' τάξεως και στην Ευρωπαϊκή ένωση ως Πιστοποιημένος Λογιστής (Certified Accounting Technician) και Πιστοποιημένος Ελεγκτής Απάτης (Certified Fraud Examiner). Επιπρόσθετα, έχει ενταχθεί στο Ενιαίο Μητρώο Αξιολογητών (ΕΜΑ) του Υπουργείου Εργασίας στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Ταμείου, είναι Αξιολογητής του Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΦΕΠΑΕ), Ελεγκτής και Αξιολογητής των προγραμμάτων ΕΣΠΑ που υλοποιούσε ο ΕΟΜΜΕΧ και τέλος Εμπειρογνώμονας/Μελετητής της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης για την Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (ΕΠΕΔΒΜ).
Νεότερη Παλαιότερη