Πάρκο για την φυτοποικιλότητα στην Καρδία

Το φθινόπωρο ολοκληρώνεται το πάρκο για την φυτοποικιλότητα στην Καρδία
Παράταση έδωσε το δημοτικό συμβούλιο για την ολοκλήρωση της κατασκευής του πάρκου ευαισθητοποίησης για τη βιοποικιλότητα στην Καρδία μετά από αίτημα του αναδόχου, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και πανδημίας. Αναλυτικά, την προηγούμενη Τετάρτη ψηφίστηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης όλων των εργασιών έως τις 16 Οκτωβρίου 2020.
Όπως είναι γνωστό το πάρκο βρίσκεται επί των οδών Στρατηγού Καρατάσου, Νίκης, Αλ. Υψηλάντη και Β. Γεωργίου Α’, διαθέτει συνολική επιφάνεια 3.340 τμ, αναπτύσσεται σε δύο οριζόντια επίπεδα και είναι έργο συνολικού προϋπολογισμού 282.000,00 ευρώ. Το έργο χρηματοδοτείται από το διασυνοριακό έργο Conse pp του προγράμματος INTERREG.


Το πάρκο της Καρδίας θα φιλοξενεί 1.000 φυτά από 70 φυτικά είδη και υποείδη και η ιδιαιτερότητά του οφείλεται στο ότι θα διατηρεί φυτά που δεν υπάρχουν στο εμπόριο, αλλά είναι φυτά εξημερωμένα, που συλλέχθηκαν σε βοτανικές αποστολές και προήλθαν από άγρια είδη της ευρύτερης περιοχής της Μακεδονίας και των βόρειων συνόρων της χώρας.
Το εν λόγω πάρκο θα λειτουργήσει πειραματικά και πιλοτικά για μια σειρά από νέες προτάσεις αναφορικά με την ανάπλαση των δημόσιων πάρκων που σκοπεύει ο Δήμος να αναπτύξει στο πλαίσιο της φιλοπεριβαλλοντικής του πολιτικής τα επόμενα χρόνια.
Στον χώρο έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες εκσκαφής και η διαμόρφωση της επιφάνειάς του, οι εργασίες σκυροδέτησης, αντιστήριξης και αποστράγγισης καθώς και η κατασκευή των μονοπατιών με κυβόλυθους. Εκκρεμεί η διαμόρφωση της παιδικής χαράς με τα παιχνίδια και τις ξύλινες κατασκευές, η τοποθέτηση της περίφραξης του πάρκου, η κατασκευή βραχόκηπου και όλες εργασίες πρασίνου της μελέτης.

Το έργο συμβασιοποιήθηκε στις 25 Ιουλίου 2019. Επειδή το έργο αφορά αποκλειστικά διαμορφώσεις υπαίθριου χώρου λόγων των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν το χειμώνα με τις βροχοπτώσεις, την ύπαρξη λάσπης, την αργιλικότητα του έδαφος, η οποία δημιούργησε προβλήματα στην αποστράγγιση, αλλά και απρόβλεπτων εργασιών όπως η κατασκευή ενός τοιχίου αντιστήριξης η πρόοδος των εργασιών καθυστέρησε. Για το λόγο αυτό με τις 471/2019, 69/2020 αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου έχουν, ήδη, δοθεί παρατάσεις.

Με την πανδημία του κορωνοϊού Covid 19 δημιουργήθηκαν προβλήματα στην προμήθεια υλικών και τη μίσθωση μηχανημάτων. O ανάδοχος επικαλούμενος εκτός των δυσμενών καιρικών συνθηκών και δυσκολίες στην εμπρόθεσμη προμήθεια υλικών, μίσθωση μηχανημάτων για την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών, λόγω της υφιστάμενης υγειονομικής κρίσης, Covid19 μετά από σχετική την αίτησή του υ για την παράταση κατασκευής του πάρκου το δημοτικό συμβούλιο χορήγησε νέα παράταση με την 139/2020 απόφαση που έλαβε την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020. Έτσι, λοιπόν δόθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης όλων των εργασιών έως τις 16 Οκτωβρίου 2020
Νεότερη Παλαιότερη