Δωρεά τεσσάρων μη επανδρωμένων αεροσκαφών από την Καίτη Ρέστη, στον Ελληνικό Στρατό


Αναρτήθηκαν στην Διαύγεια αποφάσεις του υπουργού Εθνικής Άμυνας με τις οποίες γίνονται αποδεκτές δωρεές επ’ ωφελεία μονάδων της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου του ΓΕΕΘΑ.

Πρόκειται για:
– Τη δωρεά τεσσάρων μη επανδρωμένων αεροσκαφών από την κ. Καίτη Ρέστη προς το υπουργείο Εθνικής Άμυνας καθώς και υπηρεσιών ορθής χρήσης τους και εκπαίδευσης επί αυτών, συνολικής αξίας 24.570 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, επ’ ωφελεία μονάδων της Διοικήσεως Ειδικού Πολέμου του ΓΕΕΘΑ.
– Τη δωρεά της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «NOVA SEC» προς το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, η οποία συνίσταται σε ένα επαγγελματικό σύστημα ελέγχου (access control), με τις απαιτούμενες υπηρεσίες τοποθέτησης, ρύθμισης και προγραμματισμού του, συνολικής αξίας 4.926 ευρώ, επ’ ωφελεία της Β’ Μοίρας Καταδρομών.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Νεότερη Παλαιότερη