Πρόστιμο 742.000 ευρώ για κερδοσκοπία, στην ΑΙΝΟΣ ΑΒΕΕ


Με υπερδιπλασιασμό της καθαρής της κερδοφορίας το 2022, η Αίνος ΑΕΒΕ, ένας από τους ισχυρούς «παίκτες» στο εμπόριο των κατεψυγμένων λαχανικών όπου κυριαρχεί η Μπάρμπα Στάθης, προτίθεται να προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια προς ακύρωση του προστίμου ύψους 742.000 ευρώ που της επεβλήθη από το υπουργείο Ανάπτυξης, καθώς κρίθηκε ότι αποκόμιζε μεγαλύτερο περιθώριο μικτού κέρδους από αυτό που ορίζει η σχετική νομοθεσία.

Η οικογενειακή εταιρεία, με περισσότερα από 50 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά, υποστηρίζει πως «η έκθεση ελέγχου της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς του Υπουργείου Ανάπτυξης βρίθει λαθών και ανακριβειών, καθότι δεν έχει ληφθεί υπόψη κατά τον υπολογισμό του μεικτού περιθωρίου κέρδους το κόστος παραγωγής των προϊόντων, το οποίο για τα προϊόντα αυτά υπολογίζεται λογιστικώς σε τριμηνιαία βάση».


Αύξηση τζίρου και διπλάσια κέρδη
Οι οικονομικοί της δείκτες της εταιρείας είναι εξαιρετικά ευνοϊκοί, από όλες τις απόψεις αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις της Αίνος για τη χρήση του 2022, οι οποίες υπογράφονται από τον Ευάγγελο Τρίτση από τη θέση του προέδρου ΔΣ και την αντιπρόεδρο Αναστασία Τρίτση.

Σύμφωνα με τον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό της εταιρείας, ο τζίρος του 2022 ανήλθε 21,43 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση κατά 12% περίπου σε σχέση με το κύκλο εργασιών του 2021 που ήταν 19,15 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση των πωλήσεων οδήγησε στην άνοδο των κερδών εκμετάλλευσης στα 4,46 εκατ. ευρώ έναντι 3,96 εκατ. ευρώ το 2021, ενώ πιο εντυπωσιακές ήταν επιδόσεις της εταιρείας όσον αφορά το τελικό αποτέλεσμα, καθώς τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους στη χρήση του 2022 ανήλθαν σε 2.996.800 ευρώ έναντι 1.429.846 ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Νεότερη Παλαιότερη